Unvan

Doç. Dr.

Doğum Tarihi

1967

Şehir

Yozgat

Ülke

Türkiye

2275

kez görüntülendi

Taha Niyazi Karaca Kimdir?

1967 Yozgat’ta doğdu. 1988 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. 1989 yılında aynı üniversitede Arşatırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1995 yılında “1919 Genel Seçimleri” çalışması ile doktarasını tamamladı. 1996 yılında Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne geçiş yaptı. 2005 yılında Yakınça Tarihi Anabilimdalı’nda Doçent oldu. Halen, Bozok Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Kitapları:
Karaca, Taha Niyazi; Meclis-i Mebusan’dan TBMM’ne Geçiş Sürecinde Son Osmanlı Meclis-i Mebusan Seçimleri, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2004.

Karaca, Taha Niyazi; Türk-İngiliz İlişkileri ve Mehmet Akif Paşa’nın Anıları (İbret), IQ Yayını, İstanbul 2004.

Karaca, Taha Niyazi; Ermeni Sorununun Gelişim Sürecinde Yozgat’ta Türk Ermeni İlişkileri, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2005.

Karaca, Taha Niyazi; Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, Yozgat Valiliği Yayını, Ankara 2006.

Doç.Dr. Taha Niyazi Karaca’nın son çalışması , William Ewart Gladstone’un Osmanlı Devleti Politikası üzerindedir. Bu çalışma yayına hazırlanmaktadır.

Telif eserlerin dışında, çeşitli dergilerde Milli Mücadele, Yakınçağ Tarihi alanlarında birçok makalesi yayınlanmıştır.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

Karaca, Taha Niyazi; “Türk-Ermeni İlişkileri Çerçevesinde Yozgat Ermenilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları”, Ermeni Araştırmaları II. Uluslararası Kongresi, Mayıs 2004.

Karaca, Taha Niyazi; “1876 Bulgar Ayaklanmasının Avrupa Kamuoyuna Takdiminde William Ewart Gladstone ve Edwin Pears”, Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2005, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler :

Karaca, Niyazi; “Milli Mücadeleyi Parçalamaya Yönelik Casusluk Olayı ve Mustafa Sagir”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, (Ağustos 1990, sayı:44)

Karaca, Niyazi; “Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Beyin İdamı”, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, (1991, sayı:5)

Karaca, Niyazi; “Mütareke Yıllarında Parti Olarak Kurulduğu Varsayılan Bir Heyet: Sosyalist Birliği”, Tarih ve Toplum Dergisi, (Temmuz 1996, Cilt:26, sayı:151 )

Karaca, Taha Niyazi; “1919 Yılında İstanbul’da Oluşturulan Rum Komitesi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, (Aralık 1996, sayı:120 )

Karaca, Taha Niyazi; “Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemlerinde Yozgat Ermenileri”, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk Dergisi, Cilt:III, Sayı:4, Temmuz 2003.

Karaca, Taha Niyazi; “Yozgat’ta Ermeni İsyanları:1, Birinci Yozgat Ayaklanması 6 Ocak 1983”, (2004 yılı içinde Ermeni Araştırmaları, İlkbahar 2004, Sayı:13.

Karaca, Taha Niyazi; “Yozgat’ta Ermeni İsyanları:2, İkinci Yozgat Ayaklanması (12 Aralık 1893)”, Ermeni Araştırmaları, Yaz-Sonbahar 2004, Sayı:14-15.

Karaca, Taha Niyazi; “Milli Mücadele’de Bozkır İsyanları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, Sayı:16.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler:

Karaca, Taha Niyazi; “Yozgat Şehrinin Demografik Yapısı”, IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri 2003.

Diğer yayınlar :
Karaca, Taha Niyazi; “Osmanlı Devleti’nde Toprak Düzeni ve Bozok Sancağı”, Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı, İstanbul 2000.

Karaca, Taha Niyazi; “Fatih, Fetih ve Küreselleşme”, Yozgat Divanı, (Mart-Nisan-Mayıs 2001)

Karaca, Taha Niyazi; “Tarih Bilinci”, Yozgat Divanı, (Temmuz-Ağustos-Eylül 2001)

Karaca, Taha Niyazi; “30 Ağustos Zaferi ve Yeni Türk Devleti’nin Kuruluşu Üzerine Düşünceler”, Yozgat Divanı,(Temmuz-Ağustos-Eylül 2001)

Karaca, Taha Niyazi; “Türk Tarihinde İnsan Hak ve Hürriyetlerinin Uygulanış Örnekleri”, Yozgat Divanı, (Ekim-Kasım-Aralık 2001)

Karaca, Taha Niyazi; “Batılılaşma Dedikleri Serüven: Değneğin İki Ucu”, Yozgat Divanı (Nisan Mayıs-Haziran 2002)

Karaca, Niyazi; “Batılı Seyyahların Gözü İle Bir Anadolu Şehrinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Doç.Dr. Günay Çağlar Armağanı, Erzurum 2004.