Unvan

Doç. Dr.

Şehir

Ankara

3786

kez görüntülendi

Süleyman Özdemir Kimdir?

1971 yılında Ankara’da doğan Süleyman Özdemir, 1992 yılında İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun olmuş; 1994 yılında aynı bölümde “Dünya’da ve Türkiye’de Zorunlu Çalışma” adlı teziyle yüksek lisansı tamamlamış; 2004 tarihinde ise, “Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti” adlı tezi ile doktor olmuştur. Özdemir, 6 Haziran 2005 tarihinde, “Sosyal Politika” bilim dalında “Doçent”liğe yükseltilmiştir.

Özdemir, 4 Eylül 1996 tarihinde, İÜ İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Ağustos 1997–Ağustos 1999 yılları arasında 2 yıl süreyle Cornell Üniversitesi’nde (New York–ABD) misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2000 yılında askerlik görevini tamamlamıştır. 15 Haziran 2001’den itibaren 4 ay süreyle İÜ İktisat Fakültesi Sekreter Vekilliği’ni yürütmüştür. Mayıs 2006’dan itibaren ise, İÜ İktisat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği ile İÜ İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

Sosyal Politika, Uluslararası Sosyal Politika, Refah Devleti, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Politika, Sosyal Güvenlik, Endüstri İlişkileri, Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi, İş Piyasaları, Sendikacılık ve Toplu Pazarlık, Sendikal Dönüşüm, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgi Ekonomisi ve Bilgi İşçileri, Entelektüel Sermaye, İktisadi Düşünceler Tarihi, Küreselleşme, Özelleştirme, Girişimcilik, Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ’ler), AB ve Türkiye İlişkileri, İş ve Çalışma Ahlakı, vb. alanlarda çalışmaktadır. Alanında 50’ye yakın çalışması Özdemir, evli olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Alanında 50’ye yakın çalışması Özdemir, evli olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yayınlarından bazıları şu şekildedir: Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye’de KOBİ’ler, (ortak eser), İstanbul: İTO Yayınları, 2008; Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, Genişletilmiş 2. baskı, İstanbul: İTO Yayınları, 2007; İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi, (ortak eser), İstanbul: İTO Yayınları, 2007; Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği, (ortak eser), İstanbul: Alfa Yayınevi, 2004; İstanbul’da Enformel Sektör: İşportacılar (Eminönü İlçesinde Bir Alan Araştırması), (ortak eser), İstanbul: Erguvan Yay., 2004; Yeni Yüzyıla Doğru Endüstri İlişkileri: Demokrasi, Gelişme ve Çağdaş Çalışma Standartları, (Hazırlayan, Prof. Dr. Nusret Ekin ile birlikte), TEİD II. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara: Kamu – İş Yay., 1996.