Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1 Temmuz 1972

Şehir

Kırıkkale

Ülke

Türkiye

Burç

Yengeç

3158

kez görüntülendi

Sedat Laçiner Kimdir?

01 Temmuz 1972 tarihinde Kırıkkale Keskin’de doğdu. İlk-orta-lise eğitimini Ankara’da aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Henüz 3. sınıf öğrencisi iken Milliyet gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye Sosyal Bilimler Yarışması’nda birinci oldu. Aynı gazetede anamuhalefet ve Başbakanlık muhabirliği görevlerinde bulundu. Çok sayıda dizi yazı hazırladı. Gazi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanıdna yüksek lisans eğitimine başlayan laçiner Milli Eğitim bakanlığı bursunu kazanarak eğitimine İngiltere’de devam etti. Manchester’da dil eğitimi ve araştırmalarda bulunan Laçiner Yüksek Lisans derecesini ‘onur derecesiyle’ (distinction) Sheffield Üniversitesi’nden aldı. Doktora derecesini ise Londra Üniversitesi King’s College’da yaptı.

Laçiner, YÖK ve ASAM işbirliğiyle kurulan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nün kurucu kadrosunda yer aldı. 2003 yılında ASAM ortadoğu Masası başkanlığını yürüttü. 2003 yılında ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin müdürü oldu. 2004 yılında Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’nu (USAK) kuran Dr. Laçiner 2005 yılında uluslararası ilişkiler doçenti oldu.

Dr. Laçiner 2005 yılında Davos Ekonomik Forumu YGL tarafından ‘2006 Genç Küresel Lider’ seçildi. Doç. Dr. Sedat Laçiner entellektüeller kategorisinden bu ödüle layık görülen ilk Türk oldu.

Eğitim
Dr. Sedat Laçiner lisans derecesini uluslararası ilişkiler alanında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaptı.

Bir dönem Gazi Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans programına devam etti. Daha sonra eğitimini İngiltere’de sürdürdü.

Yüksek lisansını (master) İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nden (University of Sheffield) onur derecesiyle alan Laçiner, doktorasını Londra Üniversitesi (University of London) King’s College London’ta tamamladı.

İş
1993-1996 yılları arasında Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak çalıştı. Aynı gazetede başbakanlık muhabirliğine kadar yükseldi. Bu gazetede çok sayıda yazı dizisi ve habere imza attı.

Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi olarak akademik çalışma hayatına başlayan Laçiner, kısa bir süre sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, uluslararası ilişkiler bölümünde çalışmaya başladı.

Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nün kuruluş aşamasında yer aldı ve burada 3 yıl kıdemli araştırmacı olarak çalıştı. Ermeni Araştırmaları Dergisi ve Review of Armenian Studies dergilerinin kurucu kadrosunda yer aldı. Bu dergilerde yardımcı editör olarak çalıştı.

2002-2003 yılları arasında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Ortadoğu Masası Başkanlığı’nı yürüttü. Aynı kurumda hakem ve editörlük görevlerinde bulundu.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türk-Ermeni İlişkileri Milli Komitesi (TEİMK), İcra Kurulu üyeliği de yapan Laçiner, 2003 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi müdürlüğüne atandı.

2004 yılından 2011 yılına kadar Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’nun (USAK) başkanlığını yaptı.

15 Mart 2011’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi rektörü olarak atanmıştır.

Ödüller, Üyelik ve Editörlük
Dr. Laçiner YÖK Türk-Ermeni İlişkileri Milli Komitesi (TEİMK) üyesidir. Aynı zamanda Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) dergisi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD) dergilerinin ortak editörüdür. ASAM tarfından yayınlanan Avrasya Dosyası dergisinin ve Roma Yayınları tarafından yayınlanmakta olan Demokrasi Platformu adlı derginin danışma ve yazı kurulu üyesidir.

1993 Milliyet gazetesi Türkiye Ödülleri Sosyal Bilimler dalı birincisi.

Çorum Sanayii ve Ticaret Odası Onur Üyesi.

Dr. Laçiner Davos Ekonomik Forumu tarafından 2006 Genç Küresel Lider (2006 Young Global Leader) unvanına layık görülmüştür. Laçiner bu listeye entellektüeller kategorisinden girmiştir ve Türkiye’den bu kategoride yer alan seçilen ilk ve tek kişidir.

İlgi Alanları
Uluslararası İlişkiler Kuramı
Entegrasyon ve Dis-entegrasyon Çalışmaları
Uluslararası Güvenlik ve Terörizm* Ortadoğu ve Kuzey Afrika
Irak ve Irak Savaşları
Kafkasya ve Ermeni Sorunu
Anglo-Amerikan Dünyası
Türk Dış Politikası

Yayınlar
Türkçe Kitaplar:

– Türkler ve Ermeniler, Bir Uluslararası İlişkiler Çalışması, (Ankara: USAK, 2005). Genişletilmiş 2. Baskı.
– Türkler ve Ermeniler, Bir Uluslararası İlişkiler Çalışması , (İstanbul: Kaknüs, 2004). 408 sayfa. ISBN: 975-256-002-4.
– Türkiyeli Avrupalı, Türkiye’nin Üyeliğinin AB’ye Olası Etkileri, (İ. Bal ve M. Özcan ile birlikte) (İstanbul: USAK ve Hayat Yayınları, 2004). 260 sayfa. ISBN: 975-6218-09-6.41
– Irak Küresel Meydan Savaşı ve Türkiye (Ankara: Roma, 2004). 359 sayfa. ISBN: 975-6349-07-7.
– Irak Krizi (Ü. Özdağ ve S. Erkmen ile ortak editor), (Ankara: Asam, 2003).
Ermeni Sorunu El Kitabı, (ortak yazar) (Ankara ve Londra: TEIMK ve EREN, 2003).
– Ararat, Sanatsal Ermeni Propagandası, (Ankara: EREN, 2002), (Ş. Kantarcı ile ortak yazar).
– Bir Başka Açıdan İngiltere, (editör) (Ankara: Asam, 2001, ed.).
– ABD – İngiltere İlişkileri: ‘Özel’ Bir İlişki, (Ankara: Asam yayınları, 2001). 64 sayfa.
– İngiltere, Terör, Kuzey İrlanda Sorunu ve İnsan Hakları, (Ankara: Asam Yayınları, 2001). 64 sayfa.
– Açık Kapı Politikasından Yabancı Düşmanlığına: İngiltere’de Dış Göç ve Irk İlişkileri, (Ankara: Asam Yayınları, 2001). 52 sayfa.

İngilizce Kitaplar:
– Ethnic Terrorism in Turkey and the Case of the PKK: Roots, Structure, Survival, and Ideology, (İ. Bal ile), (London: Frank Cass, 2004). 83 sayfa. ISSN: 1474-7782.
– The Armenian Diaspora, (Ankara ve Londra: TEIMK, 2003).
Art and Armenian Propaganda, (Ankara: 2002), (Ş. Kantarcı ile ortak yazar)
Turkey and the World, A Bibliography of Turkey and Turks in English, (İstanbul: Kaknüs, 2001). 446 sayfa. ISBN: 975-6698-08-X.

Kitapta Bölümler:
“Özal Dönemi Türk Dış Politikası”, içinde Turkut Göksu, Hasan Hüseyin Çelik, Abdülkadir Baharçiçek ve Ali Şen (ed.), 1980-2003 Türkiye’nin Dış, Ekonomik, Sosyal ve İdari Politikaları, (Ankara: Siyasal Kitabevi, 2003), ss. 25-48.
“70’li Yıllar ve Ermeni Terörizmi”, içinde Dünyada ve Türkiye’de Terör, (Ankara: T.C. Merkez Bankası yayını, 2002), ss. 71-88.
“Ermeni Propagandası ve Sinema”, içinde İbrahim kaya, Sedat Laçiner ve Kamer Kasım, Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu, (İstanbul: Hali. Üniversitesi Yayınları, 2002), ss. 24-72.

Türkçe Makaleler:
“Uluslararası Terörizm İle Mücadelede Hukuki Önlemler: İngiltere’de Yeni Terörizm Yasası Örneği”, içinde Prof. Dr. Şeref Gözübüyük’e Armağan, (Ankara: Turhan Kitabevi, 2005), ss. 261-280.
“Amerika ve İngiltere’de Din ve Siyaset”, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP), Cilt: 1, Sayı: 1-2, Bahar 2005.
“Fundamentalistler Savaşı: Amerika’da Din ve Terör”, Türk Harb-İş Dergisi, Sayı: 210, Ekim 2004, ss. 23-27.
“Dünya ve Avrupa Gündeminin Merkezine Yerleşen Bir Türkiye”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 2, No: 2, 2004, ss. 37-41.
“Irak Savaşı, Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Bir Deneme”, Karizma, Temmuz-Ağustos-Eylül 2003, ss. 11-24.
“Latin Amerika’da Bölgesel Entegrasyon Girişimleri”, Avrasya Dosyası, Bahar 2003, Cilt: 9, Sayı: 1, ss. 299-324.
“Ermeni Propagandasının Bir Aracı Olarak Sanat: Ararat Filmi Örneği”, Stratejik Analiz, Ocak 2002, Cilt: 2, No: 21, ss. 22-39.
“İngiltere Ermenileri, Lobicilik ve Ermeni Sorunu”, Ermeni Araştırmaları, Cilt: 2, No.: 7, Sonbahar 2002, ss. 71-124 (İ. Bal ile).
“Bölücü Televizyon Yayıncılığı’ ve Uluslararası Bağlantıları: MED-TV Örnek Olayı 1994-1999”, Avrasya Dosyası, Yaz 2000, Cilt: 8, sayı: 2, ss. 329-371.
“Ermenistan – Türkiye İlişkilerinde Sınır Kapısı Sorunu ve İlişkilerde Ekonomik Boyut”, Ermeni Araştırmaları, Cilt: 2, No.: 6, Yaz 2002, ss. 35-68.
“Ermenistan Dış Politikası ve Belirleyici Temel Faktörler, 1991-2002”, Ermeni Araştırmaları, Cilt: 2, No.: 5, İlkbahar 2002, ss. 168-221.
“Ermeni Kimlik Bunalımı ve Güç Politikalarının Bir Ürünü Olarak Ermeni Sorunu”, 2023 Dergisi, Nisan 2002, ss. 56-61.
“11 Eylül Olayları (Yeni Terörizm) ve Ermeni Sorunu”, Stratejik Analiz, Cilt: 2, No: 19, Kasım 2001, ss. 39-46.
“Ermeni – Yahudi Anlaşmazlığı ve İsrail – Türkiye İşbirliğinin Ermenistan’a Etkileri”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, No: 3-4, 2001, ss. 127-151.
“Türkiye-Avrupa İlişkilerinde Kültür ve Medeniyet: Tarihsel ve İdeolojik Kökenler’, Liberal Düşünce, Cilt: 4, Sayı: 13, Kış 1999, ss. 39-57.
“ABD-İngiltere İlişkileri: ‘Özel’ Bir İlişki”, Avrasya Dosyası, Yaz 2000, Cilt: 6, No: 2, ss. 22-53.

İngilizce Akademik Makaleler:
‘The Ideological and Historical Roots of the Kurdist Movements in Turkey: Ethnicity, Demography, and Politics’, Nationalism and Ethnic Politics, Vol. 10, No: 3, Autumn 2004, pp. 473-504. (I. Bal ile ortak makale).
‘Nationalism as an Instrument in a Socialist Foreign Policy: The Southern Azerbaijan Problem in Soviet-Iranian Relations’, The Review of International Affairs, Vol. 3, No. 3, Spring 2004, pp. 443-457. (T. Demirtepe ile ortak makale).
“Özalism (Neo-Ottomanism): An Alternative in Turkish Foreign Policy?”, Journal of Administrative Sciences, Vol. 1, Nos.: 1-2, 2003-2004, ss. 161-202.
“Armenia’s Jewish Scepticism and Its Impact on Armenia-Israel Relations”, Armenian Studies, Vol. 1, No. 4, December 2001-January-February 2002, ss. 296-335.
“Armenian Diaspora in Britain and the Armenian Question”, Armenian Studies, Vol. 1, No. 3, September-October-November 2001, ss. 233-257.a