Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

5 Mart 1945

Şehir

Isparta

Ülke

Türkiye

1677

kez görüntülendi

Sacit Adalı Kimdir?

5 Mart 1945 tarihinde Isparta – Eğirdir’de doğdu. İlköğrenimini İstanbul Saraçhanebaşı İlkokulunda, ortaöğrenimini Vefa Lisesi’nde, yükseköğrenimini A.Ü. S.B.F.’de tamamladı.

6 Temmuz 1966’da başladığı İçişleri Bakanlığı İstanbul Maiyet Memurluğu’ndan 21 Nisan 1967’de ayrılarak MEB hesabına doktora yapmak üzere Fransa’ya gitti. Rennes Üniversitesi’nde 16 Ocak 1971’de Yönetim Bilimleri Dalı’nda ihtisas doktorasını (Kamu Personelinin Verimliliğinin İyileştirilmesi) bitirerek yurda döndü. Kısa bir müddet MEB-Yükseköğrenim Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak çalıştı. 30 Kasım 1971’de Erzurum A.Ü. – İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde kariyere intisâb etti.

1978 Haziranında Sakarya DMM Akademisi İşletme Mühendisliği Bölümü’ne, 1981 Eylülünde Kocaeli DMM Akademisi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne, 1985 Eylülünde de M.Ü. – İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü – Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’na geçti.

30 Aralık 1976’da Doçent (Doğuda Hizmet Gören Mülkî İdâre Amirleri), 23 Temmuz 1983’te Profesör (Katılmalı Yönetim) oldu. Üniversite-Sanâyi-Kamu Kuruluşları İşbirliği çerçevesinde DPT, Devlet Bakanlığı ve çeşitli kamu kurumları ile ilgili bir çok proje çalışması ve hizmet-içi eğitim programını yürüttü; bâzı belediyelerde ve KİT’lerde reorganizasyon faaliyetlerine katıldı; DPT Mahallî İdâreler ve Spor Yönetimi Özel İhtisas Komisyonları ile Spor Şûrâsı üyeliklerinde bulundu. 150 civârında yüksek lisans-doktora-yardımcı doçentlik-doçentlik-profesörlük imtihanında jüri üyeliği yaptı; 13 doktora, 22 yüksek lisans tezi yönetti. Kamu Yönetimi – Personel Yönetimi – Yönetim ve Organizasyon – Spor Yönetimi – İdare Hukuku – Mahallî İdâreler – Ergonomi derslerini üstlendi; bu sâhalarda 6 kitabı, 120’nin üzerinde makaalesi yayımlandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile merkezi İstanbul’da bulunan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı beraberliğinde 1 Kasım 1992’de Bakü’de açılan Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dekanlığı vazifesini üstlendi. Bu işi yürütmekte iken Yüksek Öğretim Kurulu’nu temsilen Cumhurbaşkanınca seçildiği Anayasa Mahkemesi Üyeliği görevine 9 Mart 1993’te başladı.