oner-kabasakal

Unvan

Dr.

Doğum Tarihi

1954

Şehir

Elazığ

2794

kez görüntülendi

Öner Kabasakal Kimdir?

1954 yılında Elazığ’da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Ekonomisi bölümünü bitirdi. ABD’de University of Connecticut’da Proje Yönetimi, Colorado State University’de Ekonomi alanlarında diplomalar aldı. W. Texas A and M University’de Ekonomi dalında master derecesi kazandı. Doktorasını “Yükseköğretimde Alternatif Finansman Yolları” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi’nde yaptı.

Meslek hayatına Devlet Planlama Teşkilatı’nda başladı. Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak başta yükseköğretim ve gelir dağılımı olmak üzere sosyal planlama ile ilgili sektörlerde çalıştı.

1988-1999 yılları arasında Başbakan Danışmanı ve Başbakanlık Müşaviri olarak görevler yürüttü. Bu görevleri sırasında sosyal politika projelerinin hazırlanıp yürütülmesinde bulundu. Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Başbakanlıkta oluşturulan “Türk Dünyası ile İlişkiler” Biriminde görev alarak Türk Cumhuriyetleriyle kurulan ilk ilişkilerin içinde oldu ve Büyük Öğrenci Projesi’nin koordinatörlüğünü yerine getirdi. 1999 yılında TİKA Başkanı olarak atandı. Bu kurumun Başbakanlığa bağlanması sürecini yürüttü, bir teknik yardım kuruluşu olarak yapılandırılmasını sağladı. TİKA’yı proje tipi faaliyetlere yönlendirdi ve Ahmet Yesevi Külliyesi’nin onarımını tamamladı, Moğolistan Türk Anıtları ve Sultan Sencer projelerini başlattı.

TİKA Başkanlığı sırasında OECD Özel Sektörü Geliştirme Merkezi’nin Yürütme Kurulu eşbaşkanlığı görevini de deruhte etti.
2002 yılı sonunda kamu görevinden ayrılarak TOBB’da görev aldı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarını yürüttü. Üniversite Mütevelli Heyet Başkan Vekili unvanıyla Türkiye’de bir ilk olan yükseköğretimde kredili ve uygulamalı eğitim programının mimarlarından oldu.

Aynı dönemde ve 7 yıl süreyle Ahmet Yesevi Uluslararası Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Üyesi görevinde bulundu. Ülkemizde halen faaliyette bulunan TED, Nuh Naci Yazgan, KTO Karatay, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarını yürüttü.
Dış Politika, Eğitim Ekonomisi, Sosyal Yardım, Gelir Dağılımı, Bilim Politikaları ile ilgili konularda Türkçe ve İngilizce olarak basılmış kitapları, makaleleri, editörlüğü bulunmaktadır.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Özel Nişanı yanında, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan Hükümetlerinden aldığı çeşitli onursal ödülleri ve unvanları bulunmaktadır.

Üniversite Sporları Federasyonu, Ahmet Yesevi Vakfı, Türk Dünyası vakfı, Türkiye- Karadağ Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. Omicron Delta Opsilon International Honour Society on Economics, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı Üyesidir.
Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Kaynakça

Sayın Öner Kabasakal'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.