nihad-erdogmus

Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1965

Şehir

Çankırı

Ülke

Türkiye

939

kez görüntülendi

Nihad Erdoğmuş Kimdir?

1965 yılında Çankırı ili Orta İlçesinde doğdu. İstanbul ŞEHİR Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı ve İşletme Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Danışmanı ve Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyesidir.

Boğaziçi Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümün’den 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini “Rekabet işbirliği ikilemi ve politik davranışa dönüşme süreci” başlıklı tez ile İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri ABD’da 1995 yılında tamamladı. Doktora eğitimini “Kariyer geliştirmede uzman sistemlerin federasyonu ve bir örgütsel yedekleme modeli” başlıklı tez ile Sakarya Üniversitesi SBE Yönetim ve Organizasyon ABD’da 1998 yılında bitirdi.

1999 yılında İşletme Yönetimi alanında doçentliğini aldı. 2002 yılında İngiltere’de New Castle’da Northumbria New Castle Business School’da “Aile işletmelerinin yönetimi ve ikinci kuşağın yetiştirilmesi” konusunda misafir araştırmacı olarak bulundu. 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon alanında profesör oldu. 2011 yılından itibaren İstanbul ŞEHİR Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi, kariyer geliştirme, yeni kariyer kuramları, aile işletmelerinde yönetim devri, profesyonellerin yönetimi ve yöneticiliğe geçiş konularında ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri bulunmaktadır. Aile işletmeleri: Yönetim devri ve ikinci kuşağın yetiştirilmesi, Kariyer geliştirme: kuram ve uygulama, İşletmelerde eğitim ihtiyacı analizi: Kuram ve uygulama (H. Şencan ile ortak) adlı üç kitabı yayınlandı. Alanı ile bilgili bilimsel ve mesleki dergi, kongre, sempozyum ve panellerde bilim ve danışma kurulu üyeliği ve katılımcı olarak yer aldı. Doktora tezi, yüksek lisans tezi ve yüksek lisans projeleri yönetti. Lisans ve lisansüstünde; Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Girişimcilik ve Aile İşletmeleri ile Kariyer Geliştirme derslerini vermektedir. Son dönem akademik çalışmaları “kariyerin kültürle ilişkisi” ve “kariyer kimliğinin inşası” konularında yoğunlaşmaktadır. Yükseköğretim ve medya alanındaki örgütsel dönüşüm ile ilgilenmektedir.

Akademik faaliyetleri yanında, üniversitelerin iş dünyası ile ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışmaları yaptı. Üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanması amacıyla üniversitelerde kariyer merkezlerinin kurulması faaliyetlerine öncülük etti ve bu faaliyetleri yönetti. Özel sektör, Kamu ve STK’larda strateji geliştirme, yeniden yapılanma ve değişim, insan kaynakları yönetimi ve kariyer sistemleri ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir.

Evli ve 3 çocuk sahibidir.