Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

4 Nisan 1973

Şehir

Sinop

Burç

Koç koc

1621

kez görüntülendi

Nesrin Kalyoncu Kimdir?

Müzik Pedagogu Nesrin Kalyoncu, 4 Nisan 1973 tarihinde Sinop/Erfelek’te dünyaya geldi. İlk düzenli müzik çalışmalarına Sinop Kız Öğretmen Lisesi Orta Kısmı’nda müzik öğretmenleri Burhanettin Tunç ve H. Füsun Uysal ile başladı. Buna paralel olarak Sinop Gençlik Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi ve Sinop Belediye Konservatuarı’nın müzik kursları ve aktivitelerine etkin olarak katıldı.
1990 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü`ne girdi ve öğrenim sürecinde Prof. Dr. Ali UÇAN ile Müzik Eğitimi ve Müzik Kuramları Eğitimi; Prof. Selmin TUFAN ile de Piyano çalışmalarını sürdürdü. 1994 yılında bu bölümün Müzik Kuramları Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programı’ndan bölüm ikincisi olarak mezun oldu.

Aynı yıl halen görev yeri olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak girme hakkını kazandı. 1993 yılında kurulmuş olan bu bölümün ilk asistanı ve ilk elemanlarından birisi olarak, kuruluş yıllarında aktif görevler üstlendi ve bölümün yapılanmasına önemli katkılar sağladı. 1996 yılında AGSL üzerine yapılmış ilk çalışmalardan birisi olan, “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde Piyano Öğretim Programlarının Hedeflerine Ulaşma Durumu” isimli teziyle AİBÜ Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Programını bitirdi.

1996 yılında, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) “Milli Eğitimi Geliştirme Projesi” kapsamında 33 aylık doktora bursu kazanarak Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi (LMU) Felsefi Tarih ve Sanat Bilimleri Fakültesi’nde Müzik Pedagojisi ve Müzikoloji; Psikoloji ve Pedagoji Fakültesi’nde de Eğitim Bilimleri alanlarında doktora öğrenimine başladı. 1999-2000 yıllarında bu üniversitenin Müzik Pedagojisi Enstitüsü’nde sözleşmeli olarak akademik asistanlık yaptı. 2001 yılında LMU’de “Musikunterricht in der deutschen und türkischen Grundschule. Eine vergleichende didaktische Analyse” (Danışman: Prof. Dr. Eckhard NOLTE) isimli tezini ve Müzik Pedagojisi ana branşı ile, Müzikoloji (Prof. Dr. Dr. L. WELKER) ve Eğitim Bilimleri (Prof. Dr. Dr. H. TSCHAMLER) yardımcı branşlarında zorunlu olan doktorluk sınavlarını (Rigorosum) “magna cum laude” derecesinde büyük başarıyla vererek “Dr. phil.” unvanını taşımaya hak kazandı. Türk ve Alman ilkokullarındaki müzik dersinin, eğitim politikaları, müzik-kültürel ve kurumsal şartlar çerçevesinde dersin yapısal ögeleri açısından didaktik olarak karşılaştırıldığı doktora tezi, uluslar arası Peter Lang Yayınevi tarafından Frankfurt am Main, New York ve Oxford başta olmak üzere 7 merkezde yayımlandı.

Nesrin Kalyoncu, akademik öğrenimi yanı sıra, yurt içinde ve dışında müzik eğitimi ile ilgili çok sayıda kurs ve atölyeye katıldı. Ayrıca Almanya’da Goethe Enstitüsü’nde Almanca; LMU Yakın Doğu Kültürleri Enstitüsü’nde de Osmanlıca dili öğrenimi yaptı. Lisans ve lisansüstü öğrenimi esnasında Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen Doktora Bursu başta olmak üzere; Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Goethe Enstitüsü ve Ludwig-Maximilians-Universität’in başarılı öğrencileri teşvik burslarına layık görüldü.
2001 yılında yurda dönen Kalyoncu, YÖK tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öngörülen mecburi hizmetini üstlendi ve bu kurumda 2003 yılında öğretim üyeliğine yükseldi. 2006 yılında Üniversitelerarası Kurul’un öngördüğü sınavları gerçekleştirerek Müzikoloji alanında “Doçent” oldu ve 2011 yılında da “Profesörlüğe” yükseldi.

Kalyoncu Şubat 2006 tarihinde European Association for Music in Schools (EAS) “Türkiye Ulusal Koordinatörü” olarak atandı. Bu bağlamda, bölge temsilciliği sistemi oluşturarak birliğin Türkiye çapında temsilini sağladı. 2007 yılından itibaren bu meslek örgütü tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Öğrenci Forumu’na Türkiye’den de öğrencilerin katılımını başlattı ve düzenli olarak sürdürmektedir. 2008 yılında birliğin yönetim kuruluna atandı ve aynı yıl İtalya’da katıldığı 28. ISME Dünya Kongresi’nde girişimde bulunarak, 18. Uluslararası EAS Kongresi’nin ve 8. Uluslararası EAS Öğrenci Forumu’nun Türkiye’ye alınmasını sağladı. 2010 yılında, AİBÜ’de kurduğu bir ekiple bu etkinliklerin gerçekleşmesini sağladı. Türkiye’de müzik eğitimi alanında tüm bileşenleriyle ilk uluslararası kongre olan “Sosyo-Kültürel Değişimler Bağlamında Müzik ve Müzik Eğitimi” konulu 18. EAS Kongresi’ne 35 ülkeden delegeler katıldı.
Kalyoncu, çalışmalarını Sistematik Müzikoloji alt disiplini olan Müzik Pedagojisi (Müzik Eğitimi Bilimi) uzmanlık alanında yürütmekte olup, araştırmaları öncelikle Müzik Öğretim Kuramları ve Yöntemleri; Müzik Ders Teorileri; Kültür, Müzik ve Müzik Eğitimi İlişkileri; Müzik Öğretmenliği Eğitimi; Müzik Eğitimi Tarihi ve Karşılaştırmalı Müzik Eğitimi dallarında toplanmaktadır. Öğretim üyeliği çerçevesinde lisans ve lisansüstü dersler ile yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıkları yürütmekte; yeni nesil genç bilim insanlarının yetiştirilmesine büyük önem vermektedir.

İki kitabı, uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış çok sayıda makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Sanat eğitsel çalışmaları bağlamında ise, çeşitli modern müzik eğitimi yaklaşımlarının Türk okullarındaki müzik derslerine taşınabilmesi için müzik öğretmenleri ve müzik öğretmen adayları ile atölye çalışmaları da yürütmektedir.
Kalyoncu, anadili Türkçe dışında çok iyi düzeyde Almanca; günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde İngilizce ve çeviri-yazım düzeyinde de Osmanlıca bilmektedir. Ayrıca Türkiye Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED), European Association for Music in Schools (EAS) ve International Society for Music Education (ISME) üyesidir.