Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1958

Şehir

Erzurum

1628

kez görüntülendi

Müjdat Şakar Kimdir?

Çanakkale’li bir subay ailesinin oğlu olarak 1958’de Erzurum’da doğdu. Haziran 1978’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1987’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde savunduğu Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Yaşlıların Korunması konulu teziyle Hukuk Doktoru, 1990’da İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçenti, 24 Ocak 1996’da Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İİBF, Çeko Bölümünde Bölüm Başkanıdır.

Ayrıca, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk ABD Başkanlığını da yürütmektedir. Marmara Üniversitesi, İİBF, Çeko, İşletme ve Maliye bölümlerinde ders veren Şakar, Beykent Üniversitesinde part time öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bazı Kitapları

İş Hukuku Uygulaması; Beta Yay.; 3. Baskı; İst.; 2002.

Sosyal Sigortalar Emekli Aylığı Miktarının Belirlenmesi ve
Değişen Geçim koşullarına Göre Ayarlanması; Kazancı Yay.; İst.; 1993.

Sosyal Sigortalar Uygulaması; 6. Baskı; Beta Yay.; İst.; 2002.

Basın İş Hukuku-Gazetecilerin Çalışma İlişkisi; Beta Yay.; İst.; 2002.

Bazı Makaleleri

Konut Kapıcılığına İlişkin İş Hukuku Sorunları; Yeni İş Dünyası
Dergisi; Ağustos 1983.

Gece Çalışanları; İş ve Hukuk; Ekim Kasım 1993.

Kadın İşçisinin Emekliliği ve Bazı Meseleleri; Basisen-Kadın; Mart 1994.

Süresi Belirli Hizmet Sözleşmeleri Yasaklanmalıdır; İş ve Hukuk;
Nisan-Mayıs 1994

Ücretlerin Vergilendirilmesi; İş ve Hukuk; Haz.-Temmuz 1994.

Sosyal Güvenlik Reformu Hemen Yapılmalıdır; Sosyal Güvenlik
Dünyası Dergisi; Ocak-Mart 1999.

4447 Sayılı Kanunla Yapılan Bir Sosyal Güvenlik Reformu Değildir; Basisen Dergisi; Kasım 1999.

İşsizlik Sigortası Kanununun Getirdiği Yeni Yükümlülükler; Mess-Mercek Dergisi; Ekim 1999.

Sigorta Müfettişleri Hakkında Bilimsel Görüş; Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi; Mayıs-Temmuz 2001.