metin-toprak

Doğum Tarihi

20 Şubat 1966

Şehir

Ardahan

Burç

Balık balik

2132

kez görüntülendi

Metin Toprak Kimdir?

20 Şubat 1966 Göle (Ardahan) doğumlu. Göle 100.Yıl Lisesinden 1983 ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı fakültede tamamladı. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda Uzman Yardımcısı ve Şube Müdürü olarak çalıştı. 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesine öğretim üyesi olarak atandı. 1996 yılında YÖK doçenti oldu. Kara Harp Okulunda bir yıl süreyle öğretim üyesi olarak görev yaptı. Çankaya Üniversitesi ve Başkent Üniversitesinde birer dönem ders verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Georgetown Üniversitesinde (ABD, Washington DC) bir yıl süreyle misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesidir.

Makaleler (1996 Yılı Sonrası)

1.“Anatolian Tigers or Islamic Capital: Prospects and Challenges”, with Omer Demir and Mustafa Acar, Middle Eastern Studies, Volume 40, Issue 6, November 2004, pp. 166-188.

2. “Turkish Public Opinion toward the United States in the Context of the Iraq Question”, with Nasuh Uslu, İbrahim Dalmış ve Ertan Aydın, Middle East Review of International Affairs, Vol.9, No.3, September 2005, pp.73-105.

3.“İzmir İktisat Kongresi: Bir Gelecek Perspektifi”; İktisat, İşletme ve Finans, Ocak 2004, ss:115-131.

4.“Türk Ekonomisinde Firma Ölçeği ve Piyasa Rekabet Düzeyi” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 6, 2000, ss:210-226, (Murat Doğanlar ile birlikte).

5.“Türk Bankacılık Sektörü: Sorunlar, Krizler ve Arayışlar”, Cumhuriyet Üniv.İİBF Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Ekim 2001, ss:1-26, (Osman Demir ile birlikte).

6.“Tercih Çarpıtması ve Özgürlükler: Özgürlükçü ve Baskıcı Modellerin Performans Karşılaştırması”, İktisat, İşletme ve Finans, Nisan 2003, ss:78-93.

7.“Latin Amerika’nın Dramı: Değişime Uyum Sağlayamama Krizi”, Piyasa, Üç Aylık İktisadiyat Dergisi, Kış 2004, ss.113-136.

8.“Özgürlük, Ekonomik Gelişme ve Küreselleşme”, Liberal Düşünce Dergisi, Kış-Bahar 2002, 115-141, (Ömer Demir ile birlikte).

9.“Yükselen Piyasalarda Finansal Kriz”, Yeni Türkiye, Kasım-Aralık 2001, Sayı: 42, ss.854-889.

10.“Türkiye’nin Ekonomi Politiği ve Mali Krizler”, Yeni Türkiye, Kasım-Aralık 2001, Sayı: 42, ss.1423-1479.

11.“Osmanlıdan Devreden Kriz Potansiyeli ve Tek Parti Dönemi Ekonomik Krizleri”, Türkler, Cilt 17, ss:598-614, Yeni Türkiye Y., 2002.

12.“Türk Ekonomisinde Modernleşme Krizleri: Menderes Dönemi ve Planlı Dönem Ekonomik Krizleri”, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları III, Yeni Türkiye Y., ss:557-576, 2002.

14. Kitaplar ve Kitap Bölümleri

1.Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi, 75.Yıl Armağanı, Kara Harp Okulu Y., 1999, XII + 216s.

2.Yeni İktisat, İz Yayıncılık, 1997, 224s.

3.Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, Serbest Piyasa Devriminin Serüveni, (Ömer Demir, Murat Doğanlar, Ekrem Dönek, Mustafa Acar ve Ömer Açıkgöz ile birlikte), Siyasal Kitabevi Y., 2001, VIII+428s.

4.Türkiye Ekonomisinde Reel ve Finansal Etkileşim, Kara Harp Okulu Y., 1999, XI+128s.

5.Küreselleşme ve Kriz: Türkiye ve Dünya Deneyimi, Siyasal Kitabevi Y., 2001, IV+272s.

6.“Cari Açık: Türkiye ve Dünya Deneyimi”, Türkiye’nin Borçları ve Cari Açık Meselesi, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) Y., Ankara 2008, ss.77-101.

7.”Seçmenin Parti Tercihinde Rol Oynayan Faktörler: Kırıkkale Örneği”, Seçmen Davranışı ve Siyasal Partiler, Ömer Çaha ve İbrahim Dalmış ile birlikte, Der.: Ömer Çaha, içinde, Gendaş Y., İstanbul, 2002, ss.116-141.

8.”Siyasal Parti Üyelerinde Siyasal Katılım Düzeyi: Kırıkkale Örneği”, Seçmen Davranışı ve Siyasal Partiler, Ömer Çaha ve İbrahim Dalmış ile birlikte, Der.: Ömer Çaha, içinde, Gendaş Y., İstanbul, 2002, ss.44-115.

15. Çeviriler

1.Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Para Kurulları El Kitabı, Steve H. Hanke ve Kurt Schuler’den çeviri, Çevirenler: Bekir Berat Özipek ve Metin Toprak, Liberte Y., Ankara 2001, VIII+145s.

2.Kapitalizm ve Küresel Refah: Kapitalizm Kendini Savunuyor, Ed. Ian Vasquez, Cato Enstitüsü, Washington D.C. 2000, Liberte Y., 2003, Türkçe editörler: Ömer Demir ve Metin Toprak. Çevirenler: Metin Toprak (Giriş, 1-7 ve 10.bölümler), Murat Doğanlar (8 ve 9.bölümler) ve Ekrem Erdem (11-14.bölümler), VII+296s.

3.Modern İktisadın İnşâsı, , Mark Skousen, M. E. Sharpe Y., New York 2001, Liberte Y., 2003, Çevirenler: Mustafa Acar (Giriş, 1-6.bölümler), Metin Toprak (7-12.bölümler) ve Ekrem Erdem (13-17.bölümler), Liberte Y., Ankara 2003, XXI+527s.

4.Küresel Kapitalizmi Savunmak, Johan Norberg, Timbro Y., 2001, (ortak çeviri), Liberte Y., Ankara 2003, 220s.

5.“Kapitalizm ve Güçsüzler”, Daniel Hager, Piyasa, Üç Aylık İktisadiyat Dergisi, Yaz, 2002, ss:89-92.

6.“Açık Küresel Sermaye Piyasaları: Lehte Bir Görüş”, Robert Krol, Liberal Düşünce Dergisi, Kış-Bahar 2002, ss.191-207.

16. Projeler

1.Avrupa Komisyonu’nun finanse ettiği “Türkiye’de İfade Özgürlüğü” projesinde “deputy director” olarak 5 ay kadar görev yaptım. Bu proje çerçevesinde yayımlanan çeşitli çeviri ve telif kitapların da Türkçe editörlüğü aynı zaman süresinde yine tarafımca yürütülmüştür. Yasal ve Sosyal Yönleriyle Türkiye’de İfade Özgürlüğü araştırması raporunun hazırlanması ve Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 8 Haziran 2003 tarihinde Ankara Dedeman Otelde düzenlenen İfade Özgürlüğü başlıklı sempozyumda sunulması (İhsan Dağı ile birlikte).

2.Kayseri Bayan Elbise İmalatına İlişkin Fizibilite Etüdü, İşgücü Uyum Projesi, Yerel Ekonomik Gelişme Programı, Dünya Bankası tarafından finanse edilen “Özelleştirme Uygulaması Teknik Yardım ve Sosyal Güvenlik Ağı Projesi” kapsamında Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde Kayseri Ticaret Odası tarafından yürütülen proje kapsamında, Proje Grubu: Doç. Dr. Ekrem Dönek, Doç. Dr. Metin Toprak, Uzman Cüneyt Gedikli, VIII+90 s., TOBB Yayını, 1998.

3.Kayseri Entegre Süt Tesisine İlişkin Fizibilite Etüdü, İşgücü Uyum Projesi, Yerel Ekonomik Gelişme Programı, Dünya Bankası tarafından finanse edilen “Özelleştirme Uygulaması Teknik Yardım ve Sosyal Güvenlik Ağı Projesi” kapsamında Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde Kayseri Ticaret Odası tarafından yürütülen proje kapsamında, Proje Grubu: Ziraat Yüksek Mühendisi Mahmut Gül, Doç. Dr. Ekrem Dönek, Doç. Dr. Metin Toprak, Veteriner Hekim Halit Taşyapan VIII+113 s., TOBB Yayını, 1998.

4.Kayseri Entegre Et Tesisine İlişkin Fizibilite Etüdü, İşgücü Uyum Projesi, Yerel Ekonomik Gelişme Programı, Dünya Bankası tarafından finanse edilen “Özelleştirme Uygulaması Teknik Yardım ve Sosyal Güvenlik Ağı Projesi” kapsamında Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde Kayseri Ticaret Odası tarafından yürütülen proje kapsamında, Proje Grubu: Prof. Dr. Hasan Bal, Doç. Dr. Ekrem Dönek, Doç. Dr. Metin Toprak, VIII+93 s., TOBB Yayını, 1998.

5.2005 Yılı Değerlendirme ve Gelecek Beklentileri Araştırması, Yusuf Ziya Özcan, İbrahim Dalmış ve Ertan Aydın, Kayseri Sanayi Odası Y., Kayseri, Ocak 2006, 208s.

6.NATO ve Türk Dış Politikası Araştırması, Yusuf Ziya Özcan, İhsan Dağı, Metin Toprak, İbrahim Dalmış ve Ertan Aydın, Pollmark Y., Ankara, Temmuz 2004, 79s.

7.Üniversiteye Giriş ve Yüksek Öğretim Reformu Araştırması, Yusuf Ziya Özcan, Yüksel Özden, Metin Toprak, İbrahim Dalmış ve Ertan Aydın, Pollmark Y., Ankara, Kasım 2003, 85s

8.Türk Dış Siyaseti Araştırması, Yusuf Ziya Özcan, İhsan Dağı, Metin Toprak, İbrahim Dalmış ve Ertan Aydın, Pollmark Y., Ankara, Kasım 2003, 107s.

9.İnsan Hakları ve Terör Araştırması, Yusuf Ziya Özcan, İhsan Dağı, Ömer Çaha, Metin Toprak, İbrahim Dalmış ve Ertan Aydın, Pollmark Y., Ankara, 9 Aralık 2003, 118s.