Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1958

Şehir

Burdur

Ülke

Türkiye

2352

kez görüntülendi

Metin Özata Kimdir?

Prof. Dr. Metin Özata 1958 yılında Burdur’da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimimi Burdur’da tamamladıktan sonra 1975 yılında Burdur Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. 1982 yılında GATA Askeri Tıp Fakültesin’den birincilikle mezun oldu. 1990 yılında İç Hastalıkları Uzmanı, 1992 yılında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı oldu. 1994 Nisan ayında yardımcı doçent, 1994 Ekim ayında doçent, 2003 yılında profesör oldu.

1986 yılında Federal Almanya’nın Wiesbaden Şehrinde USAF Regional Medical Center’de çalıştı. 1992-1993 yıllarında Chicago Üniversitesinde Tiroit Ünitinde Prof. Leslie J. DeGroot’un laboratuvarında tiroid kanserleri ve tiroid hormon rezistansı üzerinde araştırma yaptı.

GATA Araştırma Merkezi Tıbbi Araştırma Bölüm Başkanlığı ve Gulhane Tıp Dergisi Yardımcı Editörlük görevlerini yapan Prof. Özata’nın yaptığı bilimsel araştırmalar nedeniyle aldığı 16 ödülü vardır.
Bunlardan bazıları şunlardır:
1998 yılı ‘’TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü’’, 2001 yılı TÜBİTAK ‘’Türkiye Tıp Araştırma Ödülü’’, 1996 Türk Diabet Cemiyeti Prof. Celal Öker Bilim Ödülü, 1997 yılı Bayındır Tıp Merkezi Bilim Teşvik Ödülü, 2000 yılı Roche Tıp Ödülleri yarışması birincilik Ödülü, 2001 yılı Metabolik Sendrom X bilimsel yarışması birinciliği ödülü, 2003 yılı İstanbul Üniversitesi Bilim Ödülü, 2003 yılı Bayındır Tıp Merkezi Bilim Ödülü.

Yurtdışındaki saygın tıp dergilerinde yayınlanmış 80 araştırma makalesi ve yurtdışı kongrelerde sunulmuş 70 tebliği vardır. Prof. Özata’nın davetli konuşmacı olarak yurtdışı kongrelerde verdiği konferansları vardır.

Tiroit hastalıkları, Diabet ve Obezite üzerine özgün araştırmaları olan Prof. Özata dünyada ilk kez bir Türk ailede şişmanlığa neden olan Leptin Gen Bozukluğu’nu saptamıştır.

Prof. Dr. Özata’nın ‘’Doğru Beslen Formda Kal’ (2004)’, ‘’Tiroit Hastalıklarına Güncel Yaklaşım’’ (2005) , Obezite Tanı ve Tedavisi (2003), ‘’Tiroit Hastalıkları Tanı ve Tedavisi’’ (2003), ‘’Mustafa Kemal Atatürk, Bilim ve Üniversite’’ (2005) isimli 5 kitabı vardır.

Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce ve Almanca bilmektedir. Prof. Özata The Endocrine Society (U.S.A.), American Thyroid Association (U.S.A), İnternational Diabetes Federation ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği üyesidir.

YAYINLAR

Yurtiçi Yayınlar

(Kronolojik sıra)

1.Gündoğan MA., Ermerak B., Özata M., Şaylı BS.: XYY Sendromu (Bir olgu nedeniyle). GATA Bülteni. 29: 213-217,1987.

2.Yılmaz A., Tanboğa H., Özata M. : Kronik hemodiyaliz hastalarında tiroid fonksiyon testleri ve hemodiyalizin bu testler üzerindeki etkileri. GATA Bülteni. 30 : 815-821, 1988.

3. Koçar İH., Abaylı E., Özata M. : Somatostatin ve klinik uygulamaları. Türkiye Klinikleri Dergisi. 3 (4) : 435-443, 1989.

4. Beyhan Z. Özata M., Çorakçı A., Gündoğan MA. : Hirsütism Tedavisi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi. 3(4) : 521-527, 1990.

5. Çorakçı A., Beyhan Z., Azal Ö., Özata M., Gündoğan MA. : Diabetes mellitusta total siyalik asit düzeyleri. Türk Diabet Yıllığı. 1990-1991, Sayı : 8, 136-148, 1991.

6. Beyhan Z., Çorakçı A., Özata M., Azal Ö., Özel Y., Gündoğan MA. : Tip-2 diabetes mellitusta insülin tedavisinin başlamasından sonra apolipoprotinlerde değişiklikler. GATA Bülteni. 33 : 59-66, 1991.

7. Beyhan Z., Azal Ö., Özata M., Çorakçı A., Kurt İ., Bolu E., Gündoğan MA.,: Diabetes mellituslu hastalarda serum siyalik asit düzeylerinin HbA1C ve fruktozamin düzeyleri ile karşılaştırılması. GATA Bülteni. 33 : 67-77, 1991.

8. Beyhan Z., Özata M., Çorakçı A., Azal Ö., Bolu E., Gündoğan MA.: Kliniğimizce tekip edilen hirsütizmli olguların değerlendirilmesi ve dexametazon tedavi sonuçları. GATA Bülteni. 33 : 323-334, 1991.

9. Beyhan Z., Özata M., Çorakçı A., Gündoğan MA., Azal Ö. : Hirsütizm ve hirsütizmli olguya tanısal yaklaşım. Endokrinolojide Yönelişler. 3 : 23-26, 1991.

10.Çorakçı A., Beyhan Z., Özel Y., Özata M., Gündoğan MA.: Effect of insulin therapy on lipoproteins in diabetes mellitus. Turk J Med Biol Res. 2(2) : 133-141,1991.

11.Özata M., Azal Ö., Beyhan Z., Çorakçı A., Bolu E., Gündoğan MA.: Spironolactone in the treatment of hirsütism. Turk J Med Biol Res. 2 (4): 277-282, 1991

12.Beyhan Z., Özata M., Azal Ö., Bolu E., Gündoğan MA.: Tiroid fonksiyonlarının değerlendiilmesinde sensitif tirotropin ölçülmesinin yeri ve önemi. Bilim Dialog Dergisi. 6 : 20-24, 1991.

13. Özata M., Azal Ö., Çorakçı A., Bolu E., Hacıbektaşoğlu A., Beyhan Z., Gündoğan MA.: Diabetes mellitustahepatitis B virus “marker”ları. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 171-179, 1991.

14.Özata M., Azal Ö., Bolu E., Çorakçı A., Beyhan Z., Hacıbektaşoğlu A., Gündoğan MA.: Graves hastalarında HLA-A, -B ve -C antijenleri. Ulusal Endokrinoloji Dergisi, 1 (1) : 31-38, 1991.

15. Özata M., Azal Ö., Bolu E.: Hiperkalsemi Tanı ve Tedavisi. Türkiye Klinikleri Dergisi, 11 : 284-294,1991.

16. Çorakçı A., Yenicesu M., Özata M., Beyhan Z., Azal Ö., Gündoğan MA.: Diabetes mellituslu hastalarda hipertansiyon ve tedavisi. Türkiye İlaç ve Tedavi Dergisi, 4: 258-267, 1991.

17.Azal Ö., Özata M., Beyhan C., Çorakçı A., Beyhan Z., Yalçın A., Gündoğan MA.: Tip-2 diabetli hastalarda glibornuridin trombosit agregasyonuna etkisi. Ulusal Endokrinoloji Dergisi, 2 (1) : 13-19, 1991.

18.Özata M., Azal Ö., Beyhan Z., Çorakçı A., Bolu E., Gündoğan MA.: Treatment of hirsutism with cyproterone acetate and ethinyl oestradiol. Türkiye Klinikleri Ara?tırma Dergisi 10 (2) : 275-283,1992.

19.Bolu E., Azal Ö., Özata M., Beyhan Z., Kurt İ., Çorakçy A., Gündoğan MA.: Normoprolaktinemik erkek hipogonadizminde lipid metabolizması. Ulusal Endokrinoloji Dergisi, 2 (3) : 275-283, 1992.

20.Azal Ö., Özata M., Bolu E., Demici D., Çorakçı A., Beyhan Z., Yıldırımkaya M., Gündoğan MA.: Diabetli hastalarda eritrosit ve plazma çinko düzeyleri. Ulusal Endokrinoloji Dergisi, 2 (2) : 131-138,1992.

21.Azal Ö., Özata M., Bolu E., Çorakçı A., Beyhan Z., Gündoğan MA.: Hipertiroidizmin kemik meineral metabolizmasına etkisi. Ulusal Endokrinoloji Dergisi, 2 (3) : 241-249, 1992.

22.Özata M., Azal Ö., Ünal T., Bolu E., Çorakçı A., Kurt İ., Beyhan Z., Özgüven MA., Gündoğan MA.: Tip-2 diabetes mellitusta dawn fenomeni. GATA Bülteni, 34 : 493-505, 1992.

23. Azal Ö., Özata M., Çorakçı A., Çorakçı G., Kurt İ., Beyhan Z., Gündoğan MA.: Tip-2 diabetes mellituslu hastalarda küçük grup eğitim toplantılarının metabolik kontrole etkisi. GATA bülteni, 34 : 507-515, 1992.

24.Özata M., Azal Ö., Çorakçı A., Gül D., Beyhan Z., Gündoğan MA.: Kliniğimize başvuran primer hipogonadizmli erkek olguların değerlendirilmesi. GATA Bülteni, 34: 759-768, 1992.

25.Bolu E., Özata M., Azal Ö., Ayrım A., Çorakçı A., Beyhan Z., Gündoğan MA.: Erkek hipogonadizminde osteopeni ve mineral metabolizması. GATA Bülteni, 35 : 359-367, 1993,

26.Özata M.,Azal Ö., Bolu E., Gül D., Odabaşı Z., Çorakçı A., Beyhan Z., Gündoğan MA.: 20 yaşına kadar tedavi edilmemiş bir konjenital hipotiroidizm olgusu nedeniyle tarama testinin önemi. GATA Bülteni, 35 : 575-583, 1993.

27. Özata M. Azal Ö., Bolu E., Çorakçı A., Erbil K., Haşimi Azal Ö., Narin Y., Beyhan Z., Gündoğan MA., Gül.E. : Levotiroksin supresyon tedavisinin izlenmesinde sensitif immünoradiometrik tirotropin ölçümünün yeri. GATA Bülteni, 35: 309-318, 1993.

28.Özata M.,Azal Ö., Bolu E., Beyhan Z., Çorakçı A., Gündo?an MA.: Hiperprolaktinemi ve Tedavisi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi, 5(8) : 463-469, 1993.

29.Azal Ö., Özata M., Bolu E., Çorakçı A., Beyhan Z., Erbik K., Gündoğan MA.: Diabetik osteopeninin tanısında ve takibinde serum osteokalsin düzeylerinin değeri. GATA Bülteni, 35 : 1033-1045,1993.

30.Öztürk E., Günalp B., Özgüven M., Vardareli E., Özata M., Azal Ö.:Somatostatin reseptör görüntülemesi. GATA Bülteni, 35 1019-1025, 1993

31.Bolu E., Özata M., Azal Ö., Çorakçı A., Gündoğan MA.: Endotelin. Ulusal Endokrinoloji Derneği, 3(4) : 415-423, 1993.

32.Özata M., DeGroot LJ. : Tiroid hormon rezistans sendromlu bir ailede tiroid hormon beta-1 reseptör geninde saptanan bir nokta mutasyon. Endokrinolojide Yönelişler, 3 (1) : 2-7, 1994.

33.Özata M., Azal Ö., Bolu E., Önde ME., Beyhan Z., Çorakçı A., Gündo?an MA.: Tiroid hormon etkisinin moleküler mekanizmasy ve tiroid hormon reseptörleri. Ulusal Endokrinoloji Dergisi, 4 (1): 59-75, 1994.

34.Bolu E., Azal Ö., Özata M., Çorakçı A., Gündoğan MA.: Anoreksia Nevroza’da endokrin de?i?iklikler. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 4 (1) : 77-84, 1994.

35.Özata M., Bolu E., Öztürk E., Tufan T., Günalp B., Çorakçı A., Gündoğan MA.: Medüller Tiroid Karsinomalı olgularda klinik gidiş ve takipte kullanılan TC-99m (V) DMSA, I131-MIBG ve Talyum-201 görüntüleme tekniklerinin değerlendirilmesi. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 5(1): 43-54, 1995.

36.Özata M., Gündoğan MA.: Tiroid Epitelyal Neoplazmlarının Moleküler Patogenezi. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 5 (4): 337-349, 1995.

37.Gündoğan NU., Özata M., Gündoğan M. A., Castells S.:Otistik bozuklukta hipotalamo- pituiter- adrenal aksın incelenmesi: Bir ön çalışma. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 3 :27-32,1996.

38.Özata M.: Uygunsuz TSH salınım sendromu. Ulusal Endocrinoloji Dergisi. 6:197-209,1996.

39.Azal Ö., Özkardeş A., Özata M., Dolu H., Bolu E., Önde M.E., Beyhan Z., Çorakcı A., Gündoğan M.A.:Yeni başlayan insüline bağımlı olmayan diabetes mellituslu hastalarda görsel uyarılmış yanıtlar. Türk Diabet Yıllığı 1995-1996. 111-115.

40.Azal Ö., Özkardeş A., Özata M., Dolu H., Bolu E., Önde M.E., Beyhan Z., Çorakcı A., Gündoğan M.A.:Diabetes mellituslu hastalarda nörofizyolojik incelemeler. Türk Diabet Yıllığı 1995-1996. 116-122.

41.Bolu E., Kurt İ., Çorakci A., Azal Ö., Özata M., Beyhan Z., Gündoğan M.A.: İnsüline bağımlı olmayan normoalbüminürik diabetes mellituslu olgularda serum Lp(a) düzeyleri: Metabolik kontrolle ilişkisi. Ulusal Endokrinoloji Dergisi.: 103-114,1996..

42. Önde M.E., Beyhan Z., Azal Ö., Bulur M., Erdöl C., Toprak S., Özata M., Çorakcı A., Gundoğan M.A.: Levotiroksin supresyon tedavisi verilmiş hastalarda beta adrenerjik bloker (atenolol) ilavesinin yaşam kalitesi üzerindeki iyileştirici etkisi. GATA Bülteni. 38:445-452, 1996.

43.Önde M.E., Beyhan Z., Azal Ö., Bulur M., Erdöl C., Toprak S., Özata M., Çorakcı A., Gundoğan M.A.: Levotiroksin supresyon tedavisine atenolol ilavesinin serum serbest tiroid hormonlarına etkisi. GATA Bülteni. 38:445-452, 1996.

44.Özata M., Erbil K., Kenar L., Bolu E., Sağlam M., Bulur M., Azal Ö., Beyhan Z., Çorakçı A., Gündoğan MA.: Serum Total Sialic Acid Levels in Untreated Male Hypogonadism. Turkish Journal of Medical Sciences 27:165-169, 1997.

45. Toprak S, Azal Ö, Önde ME, Özata M, Yönem A, Çorakci A, Gündoğan MA.: Obez olmayan polikistik over sendromlu hastalarda insülin rezistansı. GATA Bülteni. 39:227-231, 1997.

46. Özata M., Özkardeş A., Gündo?an M.A.: Effects of acute hypothyroidism on brainstem auditory evoked potentials (BAEPS). Turkish Journal of Medical Sciences. 28: 133-137, 1998

47. Azal Ö, Özkardeş A, Önde ME., Özata M., Özışık G., Çorakçı A., Gündoğan MA. Visual Evoked Potentials in Diabetic Patients. Turkish Journal of Medical Sciences. 28: 139-142, 1998.

48. Özata M. Familial Non-Autoimmüne Autosomal dominant hyperthyroidism or toxic thyroid hyperplasia: A new disease entity. Turkish Journal of Endocrinology. 2: 77-79, 1998.

49. Mergen H, Öner C, Özata M, Öner R. Türk populasyonunda diabetes mellitus hastalarında mitokondrial DNA mutasyonlarının araştırılması. Türk Diabet Yıllığı, 1-7, 1999

50.Yönem A, Azal Ö, Yazıcı M, Özata M, Çorakçı A, Kutlu M, Özdemir İÇ,Diabetik hastalarda kan vizkozitesi ve vizkozitenin kronik komplikasyonlarla ilşkisi. Türk Diabet Yıllığı, 69-72, 1999.

51.Şenöz S, Gül H, Özata M, Yıldız O. Streptozotosin diabetik sıçanlarda aminoguanidin, enalapril, asetilsalisilik asit ve doğal antioksidanların nefropati tedavisindeki yeri. Türk Diabet Yıllığı, 190-194, 1999.

52.Ozata M. Obezite, Üreme sistemi ve leptin. Obezite 1:6-8, 1999.

53.Ozata M, Aksu A, Narin Y, Finci R, Bayhan H, Ozdemir IÇ. The relationship between lymphocytic infiltration in the thyroid gland and tumor recurrence in papillary thyroid carcinoma. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism. 3: 113-117, 1999.

54.Ozata M, Ergun H, Ozisik G, Pekel A, Avcu F, Bolu E, Beyhan Z, Oktenli C, Sengul A, Aslan N, Yalcin A, Ozdemir IC. Effects of radioiodine therapy on several hematological and immune parameters in patients with differentiated thyroid carcinoma. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism. 2:45-50, 2000.

55. Ozata M. Leptin, molekuler biyoloji ve genetik. Aktuel Tıp Dergisi. 6:22-29,2001.

Yurtdışı Yayınlar

(Kronolojik Sıra)

1. *Özata M., Suzuki S., Miyamoto T., Lui RT., Fierro-Renoy F., DeGroot LJ: Serum thyroglobulin in the follow-up of patients with treated differentiated thyroid cancer. J Clin Endocrinol Metab. 79:98-105, 1994.

2. *Liu RT., Suzuki S., Miyamoto T., Takeda T., Özata M., DeGroot LJ.: The dominant negative effect of thyroid hormone receptor splicing variant a2 does not require binding to a thyroid response element. Molecular Endocrinology. 9:86-95,1995.

3. *Özata M., Kurt I., Azal Ö., Bolu E., Çorakcı A., Beyhan Z., Karaca L., Gündoğan MA.:Can we use plasma fibronectin levels as a marker for early diabetic nephropathy. Endocrine Journal. 42:301-305, 1995.

4. *Özata M., Özkardeş A., Çorakcı A., Gündogan MA.:Subclinical hypothyroidism does not lead to alterations either in peripheral nerves or in brainstem auditory evoked potentials (BAEPs). Thyroid. 5:201-205,1995.

5. *Özata M., Bayhan H., Bingöl N, Dündar S., Beyhan Z., Çorakci A., Gündoğan MA.:Sequential changes in serum TPO following radioiodine therapy of patients witrh differentiated thyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab. 80:3634-3638,1995.

6. *Özata M., Suzuki S, Takeda T., Malkin DG, Miyamoto T., Liu R-T., Suzuki N., Silverberg JDH, Daneman D., DeGroot LJ.: Functional analysis of a proline to serine mutation in codon 453 of the thyroid hormone receptor b1 gene. J Clin Endocrinol Metab. 80: 3239-3245,1995.

7. *Özata M., Bulur M., Bingöl N., Beyhan Z., Corakci A., Bolu E., Gündogan MA.:Daytime plasma melatonin levels in male hypogonadism. J Clin Endocrinol Metab. 81:1877-1881.1996.

8. *Yıldız O., Bolu E., Deniz G., Senöz S., Simşek A., Ozata M., Gundogan N, Gundogan MA: Effects of dexfenfluaramine on glucose drinking and glucose- conditioned flavour preferences in rats: Taste versus post-ingestive conditioning. Pharmacol Res. 33:41-46, 1996.

9. *Yıldırımkaya M., Bilgi C., Ozata M., Nazaroğlu NK, Gundoğan MA,Kutluay T., Karaca L.: Biological variation of serum lipids and lipoproteins in patients with clinically well controlled non insulin dependent diabetes mellitus. Endocrine Journal. 43:345-351, 1996.

10.*Özata M., Bolu E., Sengul A., Tasar M, Beyhan Z, Çorakci A., Gündogan MA.: Effects of octreotide treatment on Graves’ ophthalmopathy and circulating sICAM-1 levels. Thyroid. 6:283-288, 1996.

11.*Özata M., Yıldırımkaya M., Bulur M., Yılmaz K., Bolu E., Çorakci A., Gündoğan MA.: Effects of gonadotropin and testosterone treatments on lipoproten (a), HDL particles and other lipoprotein levels in male hypogonadism. J Clin Endocrinol Metab. 81: 3372-3378, 1996.

12.*Özata M., Özkardeş A., Bulur M., Beyhan Z., Çorakci A., Yardim M, Gundogan MA.: Central and peripheral neural responses in males with idiopathic hypogonadotropic hypogonadism. J Endocrinol Invest. 19: 449-454, 1996.

13.*Özata M., Bolu E., Sengül A., Altınsoy HI, Turan M., Corakci A., Gündoğan MA.:Soluble intercellular adhesion molecule-1 concentrations in patients with subacute thyroiditis and in patients with Graves’ disease with or without ophthalmopathy. Endocrine Journal. 43: 517-525, 1996.

14.*Yıldız O., Özata M., Ozkardeş A., Deniz G., Yıldırımkaya M.,Çorakci A., Yardım M, Gundogan MA.: Comparison of the effects of aminoguanidine and L-carnitine treatments on somatosensory evoked potentials in alloxan- diabetic rats. NS’s Arch Pharmacol. 354: 526-531, 1996.

15.*Özkardeş, A., Özata M., Beyhan Z., Corakci A, Vural O, Yardım M, Gundogan MA.:Acute hypothyroidism leads to reversible alterations in central nervous system as revealed by somatosensory evoked potentials. Electroencephalography and Clinical Neurophsiology 100:500-504, 1996.

16.*Özata M., Ozkardeş A., Dolu H, Çorakci A., Yardım M, Gündo?an MA.:Evaluation of central motor conduction in hypothyroid and Hyperthyroid patients. J Endocrinol Invest. 19:449-454, 1996.

17.*Beyan C., Ural AU, Çetin T, Özata M., Yalçın A.: Acute promyelocytic leukemia in the course of acromegaly. Endocrine Journal.43:565-568, 1996.

18.*Yıldırımkaya M., Özata M, Yılmaz K, Kılınc C, Gundogan MA, Kutluay T: Lp(a) concentration in subclinical hypothyroidism before and after levo-thyroxine therapy. Endocrine Journal. 43:731-736,1996.

19.*Ozata M, Gundoğan MA.: Early morning melatonin levels in hypogonadal men-Author’s response. J Clin Endocrinol Metab. 81:4181-4182, 1996.

20.*Yıldız O., Özata M., Ozkardeş A., Çorakci A., Gundoğan NU, Gundogan MA.: L-carnitine treatment improves auditory evoked potentials in diabetic rats. NeuroReport. 7(18):2957-2959,1996.

21.*Özata M., Kurt I., Serdar M., Onde ME, Corakci A.,Gundoğan MA.: Biochemichal composition of benign thyroid cyst fluid. Biol Trace Elem Res. 57:9-17, 1997.

22.*Özata M., Tayfun C, Kurtaran K., Yetkin I, Beyhan Z., Çağlayan S, Alemdaroğlu A, Çorakci A., Gundoğan MA.:Magnetic resonance imaging of posterior pituitary for evaluation of the neurohypophyseal function in idiopathic and autosomal dominant neurohypophyseal diabetes insipidus. European Radiology. 7:1098-1102, 1997.

23.*Özata M, Ozturk E, Narin Y, Tayfun C, Azal Ö, Beyhan Z, Çorakci A, Bayhan H, Gundoğan MA.: A case of thyrotropin secreting pituitary adenoma with normal TSH-a. Thyroid. 6:441-447,1997.

24.*Özata M., Özkardeş A.,Çorakci A., Beyhan Z., Gündoğan M.A.:Event related brain potentials in hypothyroidism. Endocrine Practice 3:349–352,1997.

25.Özata M.,Özkardeş A., Beyhan Z, Çorakcı A, Gundoğan MA.:Central and peripheral neural responses in acromegaly. Endocrine Practice.3:118-122, 1997.

26.*Ozata M., Odabası Z, Musabak U., Çorakci A., Gundoğan M.A.: A case of Addison’s disease associated with Lambert-Eaton myastenic syndrome. J. Endocrinol Invest. 20:338-341, 1997.

27.*Ozata M, Bulur M, Beyhan Z, Sengul A, Saglam M, Turan M, Corakcı A, , Gundogan MA.: Effects of gonadotropine and testosterone treatments on prostate volume and serum prostate specific antigen levels in male hypogonadism. Endocr J, 44: 719-724 ,1997.

28.Ozata M, Ozkardeş A, Odabası Z, Corakci A, Gundoğan MA.: Auditory event-related brain potentials in hyperthyroidism. Acta Neurol Belg. 97:228-232, 1997.

29.*Ataergin S., Özata M., Karaeren H., Salk M., Çorakci A., Gündoğan M.A.: A case of Noonan’s sydrome with numerous cardiac abnormalities. Endocrine Practice , 4:33-36, 1998.

30.*Strobel A., Issad T., Camoin L., Ozata M., Strosberg A.D. A Leptin missense mutation associated with hypogonadism and morbid obesity. Nature Genetics, 18:213-215 ,1998

31.*Ozata M, Yildirimkaya M, Yilmaz K, Beyhan Z, Çorakci A, Kutluay T, Gundogan MA: The effect of thyroid status on serum apolipoprotein A-I containing lipoprotein particles. Horm Metab Res. ,30:217-221,1998.

32.*Ozata M, Beyhan Z.: Effects of testosterone treatment on plasma melatonin levels in male hypogonadism. Clinical Endocrinology,48:669-670,1998.

33.*Ozata M., Özışık G., Bingöl N.: The effects of thyroid status on plasma leptin levels in women. J.Endocrinol Invest ,21:337-341,1998.

34.*Ozata M,Özışık G., Çağlayan S., Yeşilova S., Bingöl N., Sağlam M., Turan M., Beyhan Z.: Effects of gonadotropin and testosterone treatments on plasma leptin levels in male patients with idiopathic hypogonadotropic hypogonadism and Klinefelter’s syndrome. Horm. Metab. Res., 30:217-221, 1998.

35.*Issad T, Strobel A, camoin L, Ozata M, Strosberg AD: Leptin and puberty in humans:hypothesis of the critical adipose mass revisited. Diabetes Metab., 24:376-378, 1998

36.*Uckaya G, Ozata M, Sonmez A, Kinalp C , Eyileten T , Bingol N, Koc B, Kocabalkan F, Ozdemir I.C. Plasma Leptin Levels Strongly Correlates with Plasma Renin Activity in Patients with Essential Hypertension. Horm Metab Res 31:435-438, 1999.

37.*Ozata M, Uckaya G, Beyhan Z, Ozdemir IC. Plasma leptin levels in male patients with idiopathic central diabetes insipidus. J Endocrinol Invest 22:451-454, 1999.

38.*Ozata M, Odabasi Z, Caglayan S, Beyhan Z, Vural O, Ozdemir İ.Ç. Event-related brain potentials in male hypogonadism. J Endocrinol Invest 22:508-513, 1999.

39.*Ozata M, Salk M, Aydin, Sayin S, Oktenli C, Beyhan Z, Isımer A, Ozdemir IÇ. Iodine and zinc, but not selenium and copper, deficiency exists in a male Turkish population with endemic goiter. Biol Trace Elem Res 69:211-216, 1999.

40.Mergen H, Oner C, Ozata M, Oner R. Screening for mitochondrial gene mutations in patients with diabetes mellitus in Turkey. Balkan journal of medical genetics. 2: 17-20, 1999.

41.*Gul H, Odabasi Z, Yıldız O, Ozata M, Deniz G, Vural O, Isımer A. Beneficial effect of thyrotropin-releasing hormone on neuropathy in diabetic rats. Diabetes Res Clin Prac. 44:93-100, 1999.

42.*Özata M, Özdemir İÇ, Licinio J. Multipl endocrine defects, decreased sympathetic tone, and immune system dysfunction in patients with a missense human leptin gene muatation: new targets for leptin action and spontaneous correction of leptin- mediated defects. J Clinical Endocrinol Metab. 84:3686-3695, 1999.

43.*Yesilova Z, Ozata M, Kocar IH, Pekel A, Sengul A, Ozdemir IC. The effects of gonadotropin treatment on the immunological features of male patients with idiopathic hypogonadotropic hypogonadism. J Clin Endocrinol Metab. 85:66-70, 2000.

44.*Odabasi E, Ozata M, Turan M, Yonem A, Cakir B, Bingol N, Kutlu M, Ozdemir IC. Plasma leptin concentrations in postmenopausal women with osteoporosis. Eur J Endocrinol. 142:170-173, 2000.

45.*Uckaya G, Ozata M, Sonmez A, Eyileten T, Bingol N, Kocabalkan F, Ozdemir IC. Is leptin associated with hypertensive retinopathy? J Clin Endocrinol Metab, 85: 683-687, 2000.

46.*Uckaya G, Ozata M, Bayraktar Z, Bingol N, Ozdemir IC. Is leptin associated with diabetic retinopathy? Diabetes Care 23:371-376,2000.

47.*Proenza AM, Poissonnet CM, Ozata M, Ozen S, Guran S, Palou A, Strosberg AD. Association of sets of alleles of genes encoding beta3adrenoreceptor, uncoupling protein 1 and lipoprotein lipase with increased risk of metabolic complications in obesity. International Journal of Obesity, 24:93-100, 2000.

48.*Ozata M, Uckaya G, Aydın A, Isımer A, Ozdemir IC. Defective antioxidant defense system in patients with a human leptin gene mutation. Horm Metab Res 32:269-272, 2000.

49.*Gul D, Ozata M, Mergen H, Odabasi Z, Mergen M. Woodhouse and Sakati syndrome (MIM 241080): report of a new patient. Clin Dysmorphol. 2000 Apr;9 (2):123-5.

50.*Koçar IH, Yesilova Z, Ozata M, Turan M, Sengul A, Ozdemir IC. The effects of testosterone treatment on immunological features of patients with Klinefelter’s syndrome. Clin Exp Immunol.121:448-452, 2000.

51.Ozata M, Yesilova Z, Saglam M, Tunca Y. A case of Klinefelter’s syndrome associated with unilateral renal aplasia. Med Sci Monit.6:1000-1002, 2000.

52.*Toprak S, Yonem A, Cakir B, Guler S, Azal O, Ozata M, Corakci A. Insulin resistance in nonobese patients with polycystic ovary syndrome. Horm Res. 55:65-70,2001

53.*Caglayan S, Ozata M, Ozisik G, Turam M,Bolu E, Ökten C, Gul D, Erbil K, Ozdemir IC. Plasma Melatonin concentrations before and during testosterone treatment: relation with hepatic indolamin metabolism and sympathoadrenal activity. J Clin Endocrinol Metab. 86:, 2001.

54.Ozisik G, Mergen H, Ozata M, Caglayan S, Bolu E, Ozdemir IÇ,Oner C, Vitamin D receptor gene polymorphism and vertebral bone density in men with idiopathic hypogonadotropic hypogonadism. Med Sci Monit 7:233-237, 2001

55.*Mergen M, Mergen H, Ozata M, Oner R, Oner C. A novel melanocortin 4 receptor (MC4R) gene mutation associated with morbid obesity. J Clin Endocrinol Metab, 86:3448-3451,2001

56.*Ozata M, Gungor D,Turan M,Ozisik G, Bingol N, Ozgurtas T, Ozdemir IC. Improved gylcemic control increases fasting plasma acylation stimulating protein and decreases leptin concentartion in type 2 diabetic ssubjects. J Clin Endocrinol Metab. 86:3659-3664, 2001.

57. *Mantzoros CS, Ozata M, Negrao AB, Suchard MA, Ziotopoulou M, Caglayan S, Elashoff RM, Cogswell RJ, Negro P, Liberty V, Wong ML,Veldhuis J, Ozdemir IC, Gold PW, Flier JS,Licinio J. Synchronicity of frequently sampled thyrotropin (TSH) and leptin concentrations in health adults and leptin-deficient subjects: Evidence for possible partial TSH regulation by leptin in humans. J Clin Endocrinol Metab.86:3284-3291, 2001.

58.*Ozata M, Avcu F, Durmus O, Yılmaz İ, Özdemir IÇ, Yalcin A. Leptin does not play a major role in obesity and leptin deficiency. Obes Res. 9:627-630, 2001.

59. Ozata M,Uckaya G, Bolu E, Corapcıoğlu D, Bingol N, Ozdemir IC. Plasma leptin concentration in patients with Graves’ disease with or without ophthalmopathy. Med Sci Monit. 7:696-700,2001.

60.*Aydin A, Orhan H, Sayal A, Ozata M, Sahin G, Isımer A. Oxidative stress and nitric oxide related parameters in type 2 diabetes mellitus: effects of glycemic control. Clin Biochem. 34:65-70, 2001.

61.Sonmez A, Kısa U, Uckaya G, Eyileten T, Comert B, Koc B, Kocabalkan F, Ozata M. Effects of losartan treatment on T cell activities and plasma leptin concentrations in primary hypertension. Journal ofthe Renin-AngiotensinAldosterone System (JRAAS).2:112-116,2001

62.*Ozata M. Different presentation of bone mass in mice and humans with congenital leptin deficiency. Letter to Editor. J Clin Endocrinol Metab.87:951,2002

63.*Ozata M, Oktenli C, Gulec M, Ozgurtas T,Bulucu F, Caglar K,Bingol N, Vural A, Ozdemir IC. Increased fasting plasma acylation stimulating protein in nephrotic syndrome. J Clin Endocrinol Metab.87:853-858,2002

64.*Rittig S, Siggaard C, Ozata M, Yetkin I, Gregersen N, Pedersen EB, Robertson GL. Autosomal dominant neurohypophyseal diabetes insipidus due to substitution of histidine for thyrosine (2) in the vosopressin moiety of the hormone precursor. J Clin Endocrinol Metab, 87:3351-3355, 2002

65.Arpaci F, Yilmaz MI, Ozet A, Ayta H, Ozturk B, Komurcu S, Ozata M. Low serum leptin level in colon cancer patients without significant weight loss. Tumori, 88:147-149, 2002.

66.*Oktenli C, Yesilova Z, Kocar IH, Musabak U, Ozata M, Inal A, Gul D, Sanisoglu Y. Study of autoimmunity in Klinefelter’s syndrome and idiopathic hypogonadotropic hypogonadism. J Clin Immunol. 22:137-143, 2002-09-04

67.*Ozata M, Durmus O, Yilmaz M, Bolu E, Erdogan M, Ozdemir C. The renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) and its relation with calcium homeostasis in male obesity.Med Sci Monit. 8: CR430-437

68. *Akar A, Orkunoglu E, Sengul A, Ozata M, Gur AR. HLA class II alleles in patients with alopecia areata. Eur J. Dermatol 12 :236-239, 2002.

69.*Ozata M, Mergen M, Oktenli C, Aydin A, Sanisoglu SY, Bolu E, Yılmaz MI, Sayal A, Isımer A, Ozdemir IC. Increased oxidative stress and hypozincemia in male obesity. Clin Biochemistry. 35:627-631,2002.

70.*Kilciler G, Ozata M, Oktenli C, Sanisoglu SY, Bolu E, Bingol N, Kilciler M, Ozdemir IC, Kutlu M.Diurnal leptin secretion is intact in male hypogonadotropic hypogonadism and is not influenced by exogenous gonadotropins. J Clin Endocrinol Metab.87:5023-5029,2002.

71.*Ozata M, Dieuguez C, Casaneuva FF. The inhibition of growth hormone secretion presented in obesity is not mediated by the high leptin levels: A study in human leptin deficiency patients. J Clin Endocrinol Metab. 88:312-316,2003.

72.*Musabak U, Bolu E, Ozata M, Oktenli C, Sengul A, İnal A, Yersilova Z, Kilciler G, Ozdemir IC, Kocar IH. Gonadotropin treatment restores in vitro interleukin-1 beta and tumor necrosis factor-alpha production by stimulated peripheral blood mononuclear cells from patients with idiopathic hypogonadotropic hypogonadism. Clin Exp Immunol 132:265-270, 2003.

73.Oğuz Y, Oktenli C, Ozata M, Ozgurtaş T, Yenicesu M, Vurall A, Bulucu F, Koçar IH. The midnight to morning urinary cortisol incremant method is not reliable for the assessment of hypothalamic-pituitary-adrenal insufficiency in patients with end-stage kidney disease. J Endocrinol Invest

Kitaplar

Kendisi tarafından yazılmış kitaplar:

“Obezite Tanı ve Tedavisi” isimli kendi yazdığı kitap GATA Yayın Kurulunca kabul edilmiş ve 2003 Mart ayında GATA Basımevi tarafından basılmıştır.

“Tiroid Hastalıklarında Tanı ve Tedavi” isimli kendi yazdığı kitap GATA Yayın Kurulunca kabul edilmiş ve 2003 Mart ayında GATA Basımevi tarafından basılmıştır.

“Doğru Beslen Formda Kal”, Epsilon Yayınevi, 2004

“Tiroit Hastalıklarına Güncel Yaklaşım”, Epsilon Yayınevi, 2005

“Mustafa Kemal Atatürk, Bilim ve Üniversite”, Umay Yayınları, 2005

“Tiroit Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey”, Epsilon Yayınevi, 2005

Katkıda bulunulan kitaplar (Yurt Dışı):

Editörlüğünü Bolis CL, Licinio J, Govoni S’ nin yaptığı ‘’The Autonomic Nervous System’’ isimli 2003 yılında Marcel Dekker Inc. tarafından A.B.D’de basılmış olan kitabın ‘’Autonomic Nervous System-Leptin Interaction’’ isimli bölümünü Bulent Yıldız, Ma-Li Wong ve Julio Licinio ile beraber yazmıştır.

Katkıda bulunulan kitaplar (Yurt İçi):

İliçin, Ünal, Biberoğlu, Akalin, ve Süleymanlar’in editörlüğünü yaptığı TEMEL İÇ HASTALIKLARI kitabının(Güneş Kitabevi Ltd. Şti.., Ankara, 1996) HİPERLİPOPROTEİNEMİLER ve SEKS FARKLILAŞMA BOZUKLUKLARI ( sayfa 1500-1516) konularını yazmıştır.

Editörlüğünü Prof. Dr. Olcay Gedik’in yaptığı ‘Mezuniyet Sonrası Diabetes Mellitus Kursu’ kitabının ‘Beta3 adrenerjik reseptör gen polimorfizmi ve NIDDM’ konusunu yazmıstır.1997.

Editörlüğünü Yalçın Aral’ın yaptığı ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARINDA TEMEL TEDAVİ KİTABI’nin (Bilimsel Tıp Yayınevi, 1998) TİROİD TÜMÖRLERİ, TİROİD NODULLERİ ve TİROİD HORMON REZİSTANSI SENDROMLARI bölümlerini yazmıştır.

Editörlüğünü Prof.Dr. Hüsrev Hatemi, Prof . Dr. Taylan Kabalak ve Prof.Dr Gürbüz Erdoğan’ın ın yaptığı ‘’ Klinik Tiroid ‘’ kitabının ‘Hashimoto Tiroiditi ‘ bölümünü yazmıştır. Kelebek Matbaacılık, Aralık 2001.

Editorlüğünü Prof. Dr. Olcay Gedik’in yaptığı ‘ Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalikları Kurs Kitabı’ nın ‘İyi Diferansiye Tiroid Karsinomalarıının Etiyopatogenezinde Onkogenler ve Tumor Supressor Genlerin Rolu’ ve ‘AIDS’te Adrenal ve Gonad’ bölümlarini yazmıştır. 1998.

Endokrin Bölüm Editörlüğünü Prof. Dr. Olcay Gedik’in yaptığı ve yakında basılacak olan İç Hastalıkları ranışı bozuklukları’’ bölümünü yazmıştır.

Ödüller

Türk Diabet Cemiyeti Prof. Cemal Öker Bilim Ödülü (1995)

Bayındır Tıp Merkezi Bilim Teşvik Ödülü (1997)

Tübitak Bilim Teşvik Ödülü (1998)

Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi En İyi Sözel Bildiri Ödülü (1998)

Gata 100. Yıl Ulusal Bilim Yarışması İkinciliği Ödülü (1998)

GATA 100. Yıl TSK Sağlık Personeli Bilim Yarışması Üçüncüsü (1998)

Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi En İyi Sözel Bildiri Ödülü (1999)

Roche Bilimsel Araştırma Endokrinoloji Bilim Ödülü Birincisi (2000)

2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi En İyi Bildiri Üçüncülük Ödülü (2000)

GATA 2000-2001 Yılı Dahili Bilimler Araştırma Makalesi 2. ve 4.sü

Servier Diabet Proje Yarışması Proje Destek Ödülü (200)

Metabolik Sendrom X Bilimsel Araştırma Yarışması Birinciliği (2000)

Türk Diabet Vakfı Diabet Araştırma Birincilik Ödülü (2001)

TÜBİTAK ve Almanya ATATÜRKÇÜ Düşünme Derneği Türkiye Tıp Araştırma Ödülü (2001)

Türk Diabet Vakfı En İyi Bilimsel Yayın Birinciliği (2002)

Gata En İyi Yayın İkinciliği (2002)

Bayındır Tıp Merkezi Bilim Ödülü (2003)

İstanbul Üniversitesi Bilim Ödülü