Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1947

Ölüm Tarihi

27 Temmuz 2007

Şehir

Ankara

Ülke

Türkiye

1518

kez görüntülendi

Mehmet Cihat Özönder Kimdir?

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında H.Ü. Sosyoloji Bölümünde bitirdi ve aynı bölümün asistanlık imtihanını kazanarak göreve başladı. 1979 yılında “Manisa Salihli`de Meskun Kazak ve Bulgaristanlı Göçmenlerin Sosyo-Kültürel Yapıları” konulu doktora tezini verdi. 1981 yılında Güney Kore “Hankuk University of Foreign Studies” den aldığı davet üzerine iki yıl süre misafir öğretim üyesi olarak Türk Kültürü, Sosyal Yapısı, Folkloru ve Tarihi konularında ders verdi. 1984 yılında Doçent, 1992 yılında ise Profesörlük unvanını aldı. 1991 yılında Ankara`da KÖK Sosyal Araştırmalar Vakfı kurucuları arasında yer aldı ve adı geçen Vakfın Başkanlığına seçildi.

1994 yılından itibaren İçişleri bakanlığı Polis Akademisi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi`nde Sosyoloji dersleri , Ankara Üniversitesi`nde DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü`nde Türk Kültürü ve Metodoloji dersleri vermektedir. Kasım 1997 tarihinden itibaren H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmıştır.

İngilizce ve Korece bilen Özönder 22 Temmuz seçimlerinde İstanbul 3. bölgeden MHP milletvekili seçilmiştir.

27 Temmuz 2007 günü Ankara’da meydana gelen kazada, Profesör Mehmet Cihat Özönder’in kullandığı 06 AZK 93 plakalı araç, Esenboğa yolunun 26. kilometresinde kontrolden çıkarak, yolun karşı şeridindeki minibüsle çarpıştı. Kazada, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Mehmet Cihat Özönder hayatını kaybetti, minibüsteki 3 kişi yaralandı.

22 Temmuz’da İstanbul 3. bölgeden milletvekili seçilen Profesör Özönder, mazbatasını almak üzere İstanbul’a gidiyordu.

Profesör Özönder’in cenazesi Kocatepe Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 


Prof.Dr.M.Cihat Özönder’in Yayınlarından Seçmeler
1. Türk Folklor Uygulamaları ve Japon Örneği, Ankara Ticaret Odası Dergisi, sayı l, Ankara, Ocak 1976
2. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Halk Oyunlan Topluluğu ve İlk Gösterisi Üzerine Düşünceler, Türk Kültürü, T.K.A.E, sayı 165, Temmuz 1976
3. Manisa İli, Salihli İlçesi Kurtuluş Mahallesinde Meskun Göçmenlerin Sosyal Bünyeye intibakları, (basılmamış doktora tezi), H.Ü. MESEF, Ankara, Ocak 1979.
4. Çağdaş Uygarlık Düzeyi ve Atatürk I-II, Çığ Dergisi, sayı 1-2, Ankara,19 81 5. Yabancıların Türkçe Öğrenmelerini İstiyor muyuz? Yeni Çığ Dergisi, İstanbul, sayı: Ocak 1982
6. Türkiye’deki Kazak Göçmenlerinin Dinî Yapıları ve Şamanlık Bakiyeleri, II. Milletler arası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Cilt IV, G.Ü.B.Y.Y.O. Basımevi, Ankara 1982
7. Köy Kalkınmasının·Başarılı bir Uygulaması: Kore’de “Saemaul Undong” Yeni Cemaat Hareketi, H.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, sayı l, Ankara 1984.
8. Kültür Bütünleşmesi ve Alt-Kültür Grupları Hakkında Düşünceler, Türk Kültürü Araştırmaları: Necati Akder Armağanı, T.K.A.E. Yay. Ankara 1984
9. A.B.D.’ndeki Türk Lobi Çalışmaları ve Diğer İmkânlar, Türk Kültürü, TKAE Yay. sayı:27l,Ankara, Kasım 1985
10. Doç.Dr. Bahaddin Yediyıldız: Ordu Kazası Sosyal Tarihi (1455-1913), Türk Kültürü, TKAE Yay., sayı 279, Ankara,Temmuz 1986
11. Türk ve Kore Halk İnançları Arasındaki Benzerlikler, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı MİFAD Yay. 8ó.cilt:N, Ankara 1987
12. Türk Sosyo-Kültürel Bütünleşmesinde Mehmet Akifin Yeri, Fırat Üniversitesi, Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (Basılmamış Tebliğ) Elazığ, 18 Mart 1987
13. Simbiyotik Bir Cemaat: Andın Çevresi Abdalları, Türk Folkloru Araştırmaları 1988/l, Kültür ve Turizm Bakanlığı MİFAD Yay: 90, Ankara 1988
14. Sosyal-Kültürel İlimlerde Saha Araştırmalarının Ehemmiyeti, Türk Kültürü Araştırmaları: Erol Güngör İçin, TKAE Yay. 79, seri: I. sayı A.ll, A.Ü. Basımevi, Ankara 1988
15. Pomak Türkleri, Batı Trakya’nın Sesi, sayı:4, İstanbul, Mayıs Haziran 1988. 16. Balkanlarda Yok Edilmeye Çalışılan Bir Millet: Makedonlar, Batı Trakya’nın Sesi, sayı: 7-8, İstanbul, Aralık 1988
17. Göçmenlerin Köylere Yerleşmelerinde Karşılaşılan Problemler Selçuk Üniversitesi, Türkiye’de Köy Sorunları Sempozyumu, (Basılmamıştır), Konya, 25-26 Ocak 1988.
18. Batı Trakya Türklerinin Sosyo-Kültürel Yapısı, Selçuk Üniversitesi, Türk -Yunan İlişkileri Sempozyumu, (Basılmamıştır), Konya, 4 Mayıs 1988
19. VIth. Consultative Meeting: CODİESEE-UNESCO; Turkey, Veszprem, Macaristan, 20-23 Haziran 1988.
20.CODIESEE Türkiye Koordinatörlüğü: 20-23 Haziran 1988 Tarihleri Arasında CODIESEE Bölge Koordinatörlüğü ve Macaristan Tarafından Yapılan VI. Güney ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Eğitimde Yenilikler Programı Danışma Toplantısı Raporu (Alparslan Bahçeci ile birlikte), Ankara, Temmuz 1988.
21. Türk- Yunan İlişkileri ve Batı Trakya, Batı Trakya Gerçeği ve İnsan Hakları, Aydınlar Ocağı Konferans Salonu, İstanbul, 21 Ocak 1989.
22. Kitap Tanıtma: Yunan Oyunu; Türk-Yunan İlişkilerinin Gerçek Yüzü, Batı Trakya’nın Sesi, sayı:10-12, İstanbul, Mayıs-Ekim 1989.
23. Yükseköğretim Gençliğinin Beklentileri ve Problemleri, Türk Toplumu ve Gençlik Sempozyumu, Devlet Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 3-5 Nisan 1989.
24. Türk Eğitim Sistemi ve Yenilikler, UNESCO-COIESEE Toplantısı, Frascati, Roma, İtalya, 5-9 Haziran 1989.
25. Eğitimde Bilgisayar Destekli Audio-Visuel Teknoloji Uygulamaları, UNESCO-CODIESEE Toplantısı Sonuç Raporu (Fransızca) Budapeşte, Macaristan, 28 Ağustos- 2 Eylül 1989.
26. Türk Kültürel Varlığının -Ayrılmaz Bir Parçası; Balkanlardaki Pomak Türkleri (Batı Trakya’nın Sesi Dergisinden İsim Değişikliği ile İktibas Edilmiştir), Yeni Düşünce, sayı: 412-413- 414, 22-29 Eylül, 6 Ekim 1989.
27. Milli İdeoloji Şart, Türkiye Gazetesi, İstanbul, 4 Ekim l989.
28. Kore-Türk Kültür Benzerlikleri Çok Fazla (Korece: Hangug Toki Munawha Yusacoem Manda) Meil Sinmun,( Günlük Gazete) Kore, Seul, 31 Ocak 1990.
29. Türk Sosyo-kültürel Yapısı İçinde Adetler, Örfler, Görenekler Gelenekler (Nihat Nirun ile birlikte) Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı: 46,Ankara 1990.
30. Ermeni Propagandasının Altındaki Gerçekler, Yakın Tarihimizde Van Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yayını 6, Van Yüksek Öğretim Kurumu Basımevi, Ankara,2-5 Nisan 1990.
31. Yunan Eski Yunan: Oyun İçinde Oyun, Diyanet Aylık Dergisi, sayı: 2, Ankara, Şubat 1991.
32. Kültür ve Medeniyet Hakkında, Bizim Ocak, sayı, 83, 85, 88, Ankara, Şubat-Nisan-Temmuz 1991.
33. Karabağ Dosyası, (Prof.Dr.Dursun Yıldırım’ın önsözü ile) Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.ll B, Seri III, Sayı A.31 (2. baskı) Ankara,1991
34. Atatürk Düşüncelerinin Türkiye’nin Sosyal Yapısına Etkileri, Atatürk’ün 110. Doğum Yıldönümü Münasebetiyle Düzenlenen Seri Konferanslar, Makedonya Türk Demokratik Birliği, Yugoslavya, Makedonya, Üsküp-Kalkandelen-Gostivar, 24-26 Nisan 1991.
35. Pomak Türkleri, Balkan Türkleri’nin Sesi (Batı Trakya’nın Sesi Dergisinden İktibas·), sayı 5, İstanbul, Mayıs 1991.
36. Türk Kültürel Varlığının Ayrılmaz Bir Parçası, Balkanlardaki Pomak Türkleri, Yeni Hakka Davet Dergisi (Yeni Düşünce Gazetesinden İktibas), sayı: l3-14, Yunanistan, Gümülcine Haziran-Temmuz 1991
37. “Socio-Cultural Aspect of Integration And Disintegration: Turkish Point of View”, Problemes Migratoires En Region Mediterraneenne, (Ed. Reiner Biegel, Tunis, 1998, s. 195-204.
38. “Takdim: Niçin Sosyal ve Stratejik Araştırmalar”, Kök Araştırmalar Dergisi, Cilt I, Sayı 1, Bahar 1999, Ankara, s. 1-3.
39. “Takdim: Son Altı Ayın Türkiye ve Dünya Gündemi”, Kök Araştırmalar Dergisi, Cilt I, Sayı 2, Güz 1999, Ankara, s. 1-3.
40. “Takdim”, Kök Araştırmalar Dergisi, Osmanlı Özel Sayısı, Bahar 2000, Ankara, s. 1-3.,
41. “Takdim”, Kök Araştırmalar Dergisi, Cilt II, Sayı 1, Bahar 2000, Ankara, s. 1-2.
42. “Dünya’da ve Türkiye’de Irk ve Etniklik Kavramları”, Kök Araştırmalar Dergisi, Cilt II, Sayı 1, Bahar 2000, Ankara, s. 65-72.
43. “Takdim: Sosyal Değişme Açısından 2000 Yılı, Türkiye ve Kuşak Ülkeler”, Kök Araştırmalar Dergisi, Cilt II, Sayı 2, Güz 2000, Ankara, s. 1-2.
44. “Avrupa Birliği’nin ‘Katılım Ortaklık Belgesi’ ve Türk Sosyal Yapısına Etkileri”, Kök Araştırmalar Dergisi, Cilt II, Sayı 2, Güz 2000, Ankara, s. 3-8
45. “Takdim: Ekonomik Krizin Sosyolojik Görünümü”, Kök Araştırmalar Dergisi, Cilt III, Sayı 1, Bahar 2001, Ankara, s.1.