Ölüm Tarihi

6 Haziran 1930

1278

kez görüntülendi

Kemani Ali Ağa Kimdir?

ürk musikisi bestekarı ve keman sanatkarıdır. 1765-1770 yılları arasında İstanbul’da doğmuştur. Enderun’da yetişen Ali Ağa, Hazîne II. çavuşu ve 1813′ de Hazîne Başçavuşu olmuştur. 29 Temmuz 1817 günü (H. 1232 yılı Ramazan’ın 15. günü) eski adet üzre Hırka-i Şerîf ziyaretinden sonra Tophane tarafında (oruç haliyle serseriyane) gezerken, kıyafet değiştirmiş olan padişah tarafından görülmüş ve bu vaziyette gezmesinden dolayı da derhal görevinden uzaklaştırılıp saraydan çıkarılmıştır. 8 ay sonra Silahtar Ağa’nın yalvarmasıyla huzura kabul edilmiş ve padişah tarafmdan bağışlanarak musahiblik ve ayrıca (Soğancıbaşılık) verilmiştir.

Y. Öztuna şöyle yazıyor:

“Sermüezzin oldu ve Ali Efendi denmiye başlandı. 60 yaşlarında öldü. tıknaz ve bir ayağı aksaktı.”

6 Haziran 1830’da ölmüştür. Kemanî Ali Ağa, hem saz ve hem de söz eserleri bestelemiştir. Klasik üsluba bağlı olmakla beraber, orijinal nağmelerle süslediği eserlerinde mükemmel bir estetik ve duygu ifadesi hakimdir. Ruşen Ferit Kam, Ali Ağa’nın şarkıları için:

“… Hacı Arif Bey’den önceki bestekarların eserlerine göre oldukça orijinaldir.” demiştir.