Joseph Alois Schumpeter

Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1883

Ölüm Tarihi

1950

Ülke

Avusturya

2197

kez görüntülendi

Joseph Alois Schumpeter Kimdir?

Yenilik kavramı onun girişimci anlayışını da belirler. Girişimci, ancak yaratıcı bir güce sahip bulunduğu ve yenilikleriyle yeni alanlar açtığı zaman girişimci adına hak kazanmaktadır. Yalnız şirket sahibi ya da yönetici olan kimseleri Schumpeter küçük görerek sadece “Mal Sahibi” olarak nitelendiriyordu.

Avusturya’nın Sosyal Demokrat başbakanı Karl Renner, Schumpeter’i 1919’da maliye bakanı olarak atadı. Schumpeter hükümetin bir devletleştirme projesini engellediği için görevini, başladıktan yedi ay sonra bırakmak zorunda kaldı. 1921’de yöneticiliğini üstlendiği Viyana’daki Biedermeier Bankası, üç yıl sonra iflas etti. 1925’te evlendiği ikinci karısı Annie Resinger ile birlikte taşındıkları Bonn’da, Schumpeter maliye bilimleri profesörü olarak görev yaptı.

Schumpeter, 1932’de ABD’ye yerleşti. Cambridge’deki Harvard Üniversitesi’ne profesör olarak atanan Schumpeter, burada konjonktür teorisini genişletti. On yıl sonra Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi adlı yapıtını yayınladı. Bu kitabında kapitalizmin giderek bürokrasiye daha fazla yer vereceğini ve planlı ekonomili sosyalizme geçişin kaçınılmaz olduğunu savundu. Dayanakları: Büyük tröstlerin yenilikçilerin rolünü üstlenmeleri ve küçük girişimcileri ortadan kaldırmaları, maaşla tutulmuş yöneticilerin yalnız satış plânlamasına dayanarak yol gösterici kararlar alması.

Schumpeter gösterdiği bilimsel yararlılıklara karşın ABD’de yalnız bir adamdı. Bunun nedeni Yahudilerle Slav ırkına mensup olanlar hakkında söylediği uygunsuz sözlerdi. Hitler Almanyasının 1945’te savaşı kaybedip teslim olmasını “Yahudilerin zaferi” olarak niteliyordu. Morgenthau Plânını kabul etmemesi, Schumpeter’in Amerikan kamuoyu tarafından tümüyle reddedilmesine neden oldu. Antik çağdan başlayarak ekonomik düşüncenin bir bilançosu olan History of Economic Analysis (İktisadi Analizin Tarihi) adlı son yapıtını tamamlayamadı. 67 yaşında Taconic/Connecticut’ta beyin sektesinden öldü.

Sayfalar: 1 2