Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1954

Şehir

Trabzon

Ülke

Türkiye

2989

kez görüntülendi

İsmail Hakkı Aydın Kimdir?

İsmail Hakkı AYDIN, 1954 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokulu Maçka da, Orta ve Lise tahsilini Trabzon’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, Beyin Cerrahisi Kürsüsünde Asistanlığa başladı. Bilahare İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Kürsüsünde ihtisasına devam ettikten sonra, Zürich Üniversitesi Nöroşirurji Kliniğinde, Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil’in yanında mikronöroşirurji çalışmalarına tamamladı. Zürich Mikronöroşirurji Araştırma Merkezinde, Instraktör Öğretim Üyesi olarak görev yaptı ve aynı zamanda, serebro-vasküler mikro-cerrahi alanlarında araştırmalarda bulundu.

1984 Yılı sonunda Yurda dönerek, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Başkanlığına atandı. 1985 de, Türkiye’de ilk olarak, Üniversitede Mikronöroşirurji Araştırma Laboratuarını, kurdu. İsviçre’nin yanında, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, Belçika, Hollanda, İtalya, İspanya, Yugoslavya, Kanada, A.B.D. ve Japonya’da, değişik zamanlarda araştırmalarda bulundu.

1988 de, Beyin-Damar tıkanıklıklarının operasyonlarında kullanılan ve Dünyada ilk defa kendi adı ile literatüre geçen yeni bir ameliyat tekniği geliştirmesi sebebi ile, 1990 yılında TÜBİTAK ödülü aldı ve zamanın Cumhurbaşkanı tarafından taltif edildi.

Beyin Kanamaları ve Anevrizmaların cerrahi tedavisinde yaptığı Uluslararası araştırma ve katkılarından dolayı, 1991 yılında, A.B.D. de, Congress of Neurological Surgeons’un INTERNATIONAL FELLOW’u ve F.C.N.S. unvanı ile ödüllendirildi. Aynı yıl, REKTÖRLÜK ve DEKANLIK tarafından da ödüllendirilen Dr. AYDIN, 1992 de TÜRK NÖROŞİRURJİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ’nü kazandı. Yine aynı yıl, Avrupa Strok Bilim Konseyine seçildi. Amerika Strok Konseyince, kendisine ULUSLARARASI BİLİM ADAMI ve F.I.C.A. PAYESİ verildi.

1992, 1993, 1994 ve 1995 yıllarında A.B.D. NÖROŞİRURJİDE SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ KREDİ ÖDÜLLERİ’ni aldı. Ayrıca 1993 de, A.B.D. deki, Beyin Tümörleri Konseyi, Cerebrovascular Surgery Section ve diğer bir çok bilimsel ve idari kurul üyelikleri yanında, Congress of Neurological Surgeons’un ULUSLARARASI YÖNETİM KURULUNA seçilerek, bu Kurula giren ilk Türk ve ilk Müslüman bilim adamı oldu.

Davetli Konferansçı olarak, bir çok uluslararası toplantıya katılan ve bilimsel dergilerin yayın kurullarında yer alan Profesör Aydın, New York Bilimler Akademisi’nin Aktif, AANS’un International Üyesi ve 1994 yılı Uluslararası Skull Base Cerrahisi Kongresinin RESMİ LECTURER’i olup, ayrıca 1995 de CNS’in Uluslararası Bilim Konseyine seçilmiştir.

1996 yılında A.B.D. çok yüksek kredi ile Nöroşirurjide Sürekli Eğitim Ödülünü aldı. 1997 de yaptığı bir araştırması nedeni ile, bir Uluslararası Nöroşirurji Dergisine KAPAK oldu. 1999 ta Türk Nöroşirurji Ödülü aldı. Amerika Birleşik Devletleri Beyin Cerrahisi Birliği (CNS) tarafından 2000 yılı Uluslararası Konferanscısı seçildi. Yurtdışında ve Ülkemizde, değişik kurum ve kuruluşlarca bir çok kez takdir edildi, ödüllendirildi.

2001 yılında Hidistan’da, Düya Bilimine katkıları sebebi ile, KRİSTAL KÜRE ile taltif edildi. 2002 de Yemen’e davet edilerek, orada bir çok dersler ve konferanslar verdi, eğitici ameliyatlar yaptı. 2004 yılında Pakistan Beyin Cerrahsi Kongresine ŞEREF KONUĞU olarak katıldı ve çeşitli konferanslar verdi. Burada “ANNUAL AWAR 2004” ile taltif edildi. Uluslararası düzeyde, yerli ve yabancı 200’ü aşkın bilimsel çalışması olan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, bu güne kadar bir çok Doktor, Beyin Cerrahı, Yrd. Doç., Doçent ve Profesör yetiştirmiş, dünyanın önde gelen bilim adamlarınca, yurt dışında gerek kitaplarda ve gerekse makalelerde bir çok kez, kaynak olarak gösterilmiş, geliştirdiği cerrahi teknikler klasik kitaplarda yer almıştır.

Halen Atatürk Üniversitesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalındaki görevi yanında, çeşitli bilimsel organizasyonların değerlendirme ve karar kurullarında da yer alan Profesör AYDIN, A.B.D. de CNS’in ULUSLARARASI BÜYÜKELÇİSİ ve SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ DERNEĞİNİN BAŞKANI olarak da faaliyet göstermekte, evli, üç çocuk babası, üç torun dedesi olup, dört yabancı dil bilmektedir.