Unvan

Dr.

Doğum Tarihi

17 Şubat 1967

Ülke

Türkiye

Burç

Kova

2772

kez görüntülendi

İsmail Altınöz Kimdir?

İsmail Altınöz, 17 Şubat 1967 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladı. Yüksek öğrenimine Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliğinde başladı(1986). Bir yıl burada eğitim gördükten sonra, 1988 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Ana Bilim Dalında başladığı yüksek lisans çalışmasını, “Dulkadır Beylerbeyiliğinin Teşekkülü ve Gelişmesi” adlı teziyle 1995’te bitirdi. Bunu takip eden yıllarda Boğaziçi Üniversitesi’nde başladığı doktora eğitimini “Osmanlı Toplumunda Çingeneler” teziyle İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayarak Dr. ünvanını aldı.

Osmanlı Toplumsal Tarihi konusunda yurtiçi ve yurtdışı yayınları bulunan Altınöz’ün, kalite konusunda da çeşitli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır. Özellikle Osmanlı’da Kalite konusu araştırma sahasıdır. Evli ve üç çocuk babası olan ALTINÖZ, hâlen Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.

İlgi Alanları:

Bilgisayar, İnternet, Sosyal Tarih, Toplumsal Tarih, Osmanlı’da Kalite, Kent Tarihi.

TEZLERİ:

Yüksek Lisans: Dulkadır Beylerbeyiliğinin Teşekkülü ve Gelişmesi, (Danışman: Prof. Dr. Feridun M. EMECEN), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, İstanbul 1995.

Doktora: Osmanlı Toplumunda Çingeneler, (Danışman: Prof. Dr. Feridun M. EMECEN), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı.

YAYINLARI:

Kitap:

ALTINÖZ , İsmail: Dulkadır Eyâletinin Kuruluşu ve Gelişmesi, Kahramanmaraş: Ukde Yayınları, 2009.

Makaleleri:

“KİTÂBİYAT”: Norman Itzkowitz, Osmanlı İmparatorluğu ve İslâmi Gelenek”, (Ottoman Empire and Islamic Tradition, Chicago 1972), Panel, Sayı:43, Ankara:Ekim 1992, s.54-55.

“Ulu Cami Kim Tarafından Yaptırıldı”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş Dergisi, Sayı:9, Ankara:12 Şubat 1992, s.31-32.

“Vefatının 31. Yıldönümünde Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil YİNANÇ”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş Dergisi, Sayı:10, Ankara:12 Şubat 1993, s.37-40.

“KİTÂBİYAT”: Dulkadir Beyliği”, Kurtuluş, Sayı:1, K.Maraş: 12 Şubat 1994, s.52-54.

“Osmanlı Toplumunda Çingeneler”, Tarih ve Toplum, İstanbul: Mayıs 1995, Sayı:137, s.22-29.

“Dulkadır Eyâletinin Kuruluşunda Antep Şehri (XVI. Yüzyıl)”, Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan:GAZİANTEP, (Editör:Doç. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ), Gaziantep 1999, s.89-146.

“Dulkadır Eyâletinin Kuruluşu”, Kurtuluş, K.Maraş:12 Şubat 2000, s.47-50.

“Osmanlı Toplum Yapısı İçinde Çingeneler”, Türkler, X, (Editörler: Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca), Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s.422-432.

“Yeni Bir Osmanlı Beylerbeyliğinin Oluşumu: Dulkadır Beylerbeyliği Örneği”, Yeni Türkiye, Sayı:45, Ankara: Mayıs-Haziran 2002, s.102-113.

“Kalite ve Tarih”, Kalite ve Hayata İzdüşümleri, Hazırlayanlar: Türkay Dereli ve Adil Baykasoğlu, Ankara: Nobel Yay., 2003, s.93-116.

“Osmanlı Şehirlerinde Kalite Yönetimi”, Hemşehrim:Şehir Kültürü Dergisi, Şubat/01, (Gaziantep 2006), s.51-56.

“Zil, Şal ve Gül: Çingeneler”, Hemşehrim: Şehir Kültürü Dergisi, Mart/02, (Gaziantep 2006), s.19–22.

“Osmanlı Döneminde Kâbe’de Su Baskınları”, Hemşehrim: Şehir Kültürü Dergisi, Eylül/03, (Gaziantep 2006), s.43–46.

“Osmanlılar Döneminde Hicaz Su Yolları”, Dünden Bugüne Vakıflar, Gaziantep: Mayıs 2008, s.12-20.

Bildirileri:

“The Social Life of the Gypsies in the Ottoman Empire”, The Role of the Romanies:Images and Self-Images of Romanies (Gypsies) in European Cultures, An Interdiscplinary Conference, University of Liverpool, Liverpool:17-20 September 1999.

“Military Status of the Gypsies in the Ottoman Empire”, The Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Gypsy Studies, Georgetown University, Washington D.C.:11-12 August 2000.

“Gaziantep Alâüddevle Câmii ve Vakfiyesi”, Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu, Bildiriler, (Gaziantep:22 Ekim 1999), Gaziantep 2000, s.317-324.

“Osmanlı Dönemi’nden Günümüze Çingeneler”, ODTÜ (Middle East Technical University), 4.Halk Bilimi Günleri, Bildiriler:28-30 Mart 2001, Ankara 2001.

“Geçmişten Günümüze Kalite: Osmanlı Örneği”, II. Kalite Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 15-16 Haziran 2001, Bursa:Hotel Almira, 2001, s.137-147.

“Osmanlı Döneminde Üsküdar Çingeneleri”, Üsküdar Sempozyumu, Bildiriler:23-25 Mayıs 2003, İstanbul 2003.

“Dulkadır Vilâyetinin Osmanlı İdarî Düzeninde Yerini Alması”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, (Kahramanmaraş: 6-8 Mayıs 2004) İstanbul 2005, s.427-435.

“Gypsies in the Ottoman Society”, The 2005 Annual Meeting and Conference on Gypsy Studies will be held September 9-10, at the Facultad de Filosofía y Letras of the Universidad de Granada, Spain.

“XVI. Yüzyıl Osmanlı Devlet Yönetimi İçerisinde Çingeneler”, İnsan Hakları Bağlamında Dünyada ve Türkiye’de Romanlar (Çingeneler): Roman (Çingene) Sempozyumu, Ereğli/Zonguldak:1-2 Ekim 2005, İnsan Hakları Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi.

Remzi İbrahim Demirlikan; “Ottoman Empire Archive Records about Ains and Water Works in Hijaz District”, UNESCO, FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ‘AINS ( AFLAJ, QANAT, KAREZ) Sunday 4/3/1427, Corresponding 2/4/2006, Cidde/Saudi Arabia.

“XVI. Yüzyılda Çingene Sancağı”, XV. ULUSLAR ARASI TÜRK TARİH KONGRESİ/XVth INTERNATIONAL TURKISH CONGRESS OF HISTORY, Bildiriler, 11-15 Eylül/September 2006-Ankara.

“Gypsies in the Balkans during the Ottoman Period”, THIRD INTERNATIONAL CONGRESS ON ISLAMIC CIVILATION IN THE BALKANS, Bucharest, Romania, 1-5 November 2006.

“Osmanlılarda Marka ve Kalite Olgusu”, USİS 2007 Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, ATSO Kongre Salonu Hanlı/Sakarya 5-6-7 Haziran 2007, s.46-58.

“Osmanlılar Zamanında Dalmaçya Kıyılarında Çingeneler”, CIEPO-18 INTERNATIONAL COMMITTEE OF PRE-OTTOMAN AND OTTOMAN STUDIES. 15TH SYMPOSIUM, Zagreb, August 25th-30th, 2008.

M. Yavuz Coşkun-Ümit Şahin; “Sağlık Sektöründe Stratejik Planlama ve Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu”, III. ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, 11-14 Şubat 2009, Silence Beach–Belek/ANTALYA/ TÜRKİYE

Ümit Şahin; “Osmanlılardan Günümüze Sağlık Hizmetlerinde Kalite”, Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 19-21 Mart 2009-Antalya/TÜRKİYE.

Seminerleri:

KİTÂBİYAT: Norman Itzkowitz, Osmanlı İmparatorluğu ve İslâmi Gelenek, (Ottoman Empire and Islamic Tradition, Chicago 1972) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans Semineri, (Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu), İstanbul 1992.

BİYOGRAFİ: Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil Yinanç Hayatı ve Eserleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans Semineri, (Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu), İstanbul 1992.

KONU: Osmanlı Toplumunda Çingeneler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans Semineri, (Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu), İstanbul 1992.

Mühimme Defterlerine Göre; 1568 Basra İsyanları, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Semineri, (Doç. Dr. Feridun M. Emecen), İstanbul 1993.

KİTÂBİYAT: Barbaros Hayreddin Paşa, “Gazavât-ı Hayreddin Paşa”, TSMK, Revan Köşkü Ktb., Nr. 1291, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Semineri, (Doç. Dr. Feridun M. Emecen), İstanbul 1993.

KİTÂBİYAT: Micheal Cook, Population Pressure in Rural Anatolia 1450-1600, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Doktora Semineri, (Prof. Dr. Feridun M. Emecen), [London Oriental Series, Volume:27, Oxford University Press, London 1972], İstanbul 1997.

KİTÂBİYAT: Huricihan İslamoğlu-İnan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Köylü, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Doktora Semineri, (Prof. Dr. Feridun M. Emecen), İstanbul 1997.

KİTÂBİYAT: Amy Singer, Kadılar, Kullar, Kudüslü Köylüler, (Çeviren: Sema Bulutsuz), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Doktora Semineri, (Prof. Dr. Feridun M. Emecen), İstanbul 1997.

Osmanlı Toplumunda Çingeneler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Hausarbeit unter der Leitung von Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu), n.d. Fikret Adanır, HS 99 WS, “Roma und Sinti in Südosteuropa”, Literaturempfehlung vom, 26.09.1999.

Istanbul Romani Studies Seminar: Presents “A new Perspective on the Gypsies in the Ottoman Empire”, Mr. İsmail ALTINÖZ Research Assistant, Istanbul University, Faculty of Letters, Department of History, Istanbul:28th May, 2003, The venue is the Swedish Research Institute in Istanbul, Istiklal Caddesi 497, Tünel, Beyoglu, The Institute auditorium is situated at the rear of the Swedish General Consulate.

Konferansları:

“Osmanlılarda Çingenelerin İskânı”, Konferans: Bilim-San‘at Vakfı, İstanbul: 29 Nisan 2006.

“Osmanlı Toplumunda Çingeneler”, Konferans: Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu, Gaziantep: 2 Şubat 2008.

ÖDÜL: 21 Şubat 2008 : Dünya Gazetesi Prof. Dr. Işın Demirkent Tarih Ödülü. Ödülün Konusu: Osmanlı Toplumunda Çingeneler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2005.