Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1957

Şehir

Çanakkale

1410

kez görüntülendi

İlhan Kutluer Kimdir?

1957 Biga doğumlu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde okudu. Oradan mezuniyetini aynı bölümün “Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi” kürsüsündeki doktora öğrenciliği izledi.”İslâm Felsefesi Tarihinde Ahlâk İlminin Teşekkülü” konulu tezini, daha sonra intisap ettiği M. Ü. İlâhiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi iken tamamladı (1990; yayına hazırlanıyor). Bu fakülteye intisabından önce Bilimsellik Üzerine (Beyan Yayınları, İstanbul 1983 ve 1984) ve Modern Bilimin Arka Planı (İnsan Yayınları, İstabul 1985) adlı fikrî denemelerini yayınlamıştı. Bu arada çeşitli sanat ve kültür dergilerinde göründü ve bu dönemdeki yazılarını İki Denizin Birleştiği Yer (Nehir Yayınları, İstanbul 1987; TYB Fikir Ödülü) adlı kitapta topladı. Muhtelif edisyonlara İslâm medeniyeti ve düşüncesi konulu çevirileriyle katkıda bulundu.

Nasr’dan çevirdiği İslâm ve İlim: İslâm Medeniyetinde Aklî İlimlerin Tarihi ve Esasları (İnsan Yayınları, İstanbul 1989) adlı eser, bu çeviri faaliyetlerinin müstakil bir örneğidir. Kutluer, dördünün ilk şekillerini Bilgi ve Hikmet dergisinde yayınladığı altı ilmî makalesini Akıl ve İtikad: Kelâm-Felsefe İlişkileri Üzerine Araştırmalar (İz Yayıncılık, İstanbul 1996) başlığıyla topluca neşretti. Bu arada yazarın İzlenim başta olmak üzere Yönelişler ve Yedi İklim dergilerinde 90’lı yıllardan itibaren yayınlanmış denemeleri Erdemli Toplum ve Düşmanları (İz Yayıncılık, İstanbul 1996) başlığı altında yayınlandı. Kutluer, elân, M. Ü. İlâhiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilimdalı’nda Profesör olarak hizmet vermekte olup, TDV İslâm Ansiklopedisi’nde ilim heyeti üyesidir.

Kitap Listesi

İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık
İlim ve Hikmetin Aydınlığında
Sarp Yokuşu Tırmanmak
İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru
Erdemli Toplum ve Düşmanları
Akıl ve İtikad