Unvan

Gazeteci

Doğum Tarihi

1904

Ölüm Tarihi

20 Ağustos 1993

1066

kez görüntülendi

İffet Halim Oruz Kimdir?

Sivil Toplum Örgütlerinin yaygınlaşmasına öncülük eden ilk kadın gazetecimiz olan Oruz, 1904 yılında İstanbul’da doğdu. Mütareke’nin güç yıllarında geçen lise eğitimini Erenköy Lisesi’nde tamamladı. 1924 yılında da Halim Oruz beyle evlendi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Hakimiyeti Milliye-Ulus Gazetesi’nin kadın sütununda yazıları yayınlandı.

İffet Halim Oruz tarafından 1947 yılında çıkarılmaya başlanan Kadın Gazetesi, 1979 yılına kadar 1125 sayı çıkarttı. Kadınların çıkardığı en uzun süreli dergi ve dönemin kadınları hakkında bilgi vermesi bakımından önemli bir kaynak olan derginin yayın kurulunu yayınlandığı sürece kadınlar oluşturdu. “… Cumhuriyet İnkılabı, kadınlarımıza ileri dünya kadınlığı arasındaki yerini vermiş bulunuyor. Türk kadınındaki kan ve ruh vasıfları bu hamlenin hem hızla hem de başarıyla vücud bulmasını desteklemiştir. Bundan dolayı… Türk kadınlığının geçmişteki mevzularıyla ilgilenmek istemiyerek, kısaca kadın erkek eşitlik davası üzerinde fikir yürütmek lüzumunu duymayacaktır… Memlekete ve aileye yararlı görülen ve kadınlığımızın tekamülüne yardım edecek, ilim, sanat, fikir hareketlerine ve kadınla ilgili aktüaliteye kucağımızı açmış bulunuyoruz… Böylece kadınlığımızın düşünce, görüş, duyuş ve isteklerine hizmet etmek için çıkıyoruz.” (Kadın Gazetesi, 1947, sayı 1.)

Oruz, Türk Ocakları’yla başladığı çalışmalarına zamanın ve koşulların gerektirdiği yenilerini kattı. Kızılay Çocuk Esirgeme Kurumu, Halkevleri, Yardımseverler Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Çocuk Dostları Derneği, İstanbul Aile Planlaması Derneği bunların büyük bir kısmında kurucu üye, başkan ve yönetim kurulu üyesiydi. Ayrıca Türkiye İşitme ve Konuşma Vakfı’nın kurulmasına öncü olan başarılı gazeteci, Darülaceze’ye Yardım Derneği’ne de 25 yıl başkanlık etti. Başarılı gazetecimiz İffet Halim Oruz, 20 Ağustos 1993 yılında öldü.