Unvan

General

Doğum Tarihi

1867

Ölüm Tarihi

1946

1705

kez görüntülendi

Henri Eugene Gouraud Kimdir?

Fransız Generali. 1867 yılında Paris’te doğdu. 1888 yılında Saint Cry’den piyade subayı olarak çıktı. Sömürgelerde görev aldı, özellikle Sudan’da başarı gösterdi. 1898’de Senegal’da Samory şehrinin ele geçirilmesi sırasında ün kazandı. 1907’de albaylığa yükseldi. 1910’da Yüksek Askeri Öğrenim merkezinde staj gördü. Lyautey onu yardımcı olarak Fas’a çağırdı. 1912’den 1914’e kadar ayaklanmaları bastırdı. I. Dünya Savaşı patlak verince Fransa’da (Argonne) sömürge ordusunun bir tümenine, sonra Champagne’de bir sömürge kolordusuna kumanda etti. 1915’te tümgeneralliğe yükseldi.

Çanakkale Seferi Kuvvetler kumandanlığına getirildi. Bu savaşta ağır yaralandı ve kolunu kaybetti. Fransa’ya dönünce IV. Ordu kumandanlığına tayin edildi. 1917’de Fas Genel Valiliğinde bulundu. Bu görev dışında hep IV. Ordu kumandanlığında kaldı. Temmuz 1918’de Almanların taarruza geçen birliklerini bozguna uğrattı. 1919’dan 1923’e kadar Suriye Yüksek Komiserliği görevinde bulundu. Türkiye ile savaşın devam ettiği bu bölgede Fransa birliklerine kumanda etti. 1923’te Paris askeri valiliğine tayin edildi. Yüksek Harp konseyi üyesi oldu. 1937’ye kadar bu görevde kaldı. 1946’da öldü ve Champagne’daki Navarin Çiftliği Anıtında askerlerinin arasına gömüldü.