hayreddin-karaman

Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1934

Şehir

Erzurum

Ülke

Türkiye

922

kez görüntülendi

Hayreddin Karaman Kimdir?

Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1934 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu burada bitirdikten sonra özel olarak Arapça ve İslâmî ilimler tahsil etti. İlk İmam Hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu’na girdi ve ikinci dönem mezunları arasında yer aldı (1959). Yeni açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde okudu ve ilk mezunlarından biri olarak 1963’te mezun oldu. İki yıl İstanbul İmam Hatip Okulu’nda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştıktan sonra açılan imtihanları kazanarak İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne fıkıh asistanı oldu. “Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İctihad” konulu tezi ile fıkıh öğretmeni oldu (1971). Aynı yıl İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’ne tayin edildi. 1975’te tekrar İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne döndü. Yüksek İslam Enstitülerinin İlahiyat Fakültesi’ne dönüşmesinin ardından doktor, doçent ve profesör oldu. Eylül 1976-Eylül 1980 yılları arasında yayımlanan Nesil dergisini çıkaranlar arasında yer aldı.

Telif Eserleri:

Arapça Sarf-Nahiv ve Arapça Metinler (Ders Kitabı, Bekir Topaloğlu ile birlikte, 1964)
Fıkıh Usûlü (Ders Kitabı, 1965)
Hadis Usûlü (Ders Kitabı, 1965)
Arapça-Türkçe Yeni Kâmus (Bekir Topaloğlu ile birlikte, 1966)
Mukayeseli İslam Hukuku (I, 1974; II, 1982; III, 1991; tek cilt olarak, 1999, 2006)
İslam Hukuk Tarihi (1975, 2004)
İslam Hukukunda İctihad (tez, 1975)
İslam’ın Işığında Günün Meseleleri (I-II, 1975; genişletilmiş yeni baskı, I-II, 1988; III, 1992; tek cilt olarak, 2000, 2006)
Günlük Hayatımızda Haramlar Helaller (1979, 2007)
İslam’da İşçi-İşveren Münasebetleri (1981)
Anahatlarıyla İslam Hukuku (I. 1984; II, 1985; III, 1986)
İslam’da Kadın ve Aile (I, 1993; II, 1994)
İslamlaşmanın Önündeki Engeller (1995)
Gerçek İslam’da Birlik (1996)
İnsan Hakları (1996)
Laik Düzende Dini Yaşamak (1, 1997, 2002; 2, 2002; 3, 2002; 4, 2006)
Yeni Gelişmeler Karşısında İslam Hukuku (genişletilmiş 4. baskı, 1998)
Her Şeye Rağmen (söyleşiler, 2001, 2004)
Hayatımızdaki İslam (1, 2002, 2003; 2, 2006)
Dert Söyletir (şiirler, 2002, 2004)
İmam-ı Rabbani ve İslam Tasavvufu (2003)

Tercümeleri:

İslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta (Ahmet Zerkâ ve Muhammed Abdülaziz Neccâr, 2003)
-İctihad Taklîd ve Telfîk Üzerine- Dört Risale (İbn Teymiyye, Abdullah b. Abdulazim, Şah Veliyullah ve Senhurî, 2004)
Yolların Ayrılış Noktasında İslam (Muhammed Esed, 2004)