Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1962

Şehir

Uşak

Ülke

Türkiye

9970

kez görüntülendi

Hayati Develi Kimdir?

Hayati Develi, 1962 yılında Uşak’ın Ulubey ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Ulubey’de, liseyi İzmir Atatürk Lisesi’nde okudu. 1983 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1985-1986 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitimine başladı. 1993 yılında doktora derecesini alan Hayati Develi, 1998 yılında Doçent, 2004 yılında da Profesör oldu.

1984 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak akademik hayata başlayan Hayati Develi 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kadrosuna geçti.

1993-1994 öğretim yılında Rusya Fedarasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin Çallı şehrinde bulunan Pedagoji Enstitüsünde Türk Dili dersleri okuttu.

2001-2002 öğretim yılından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışmaya başladı.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Hayati Develi Yunus Emre Vakfı‘na bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığına getirildi.

Çalışma alanı esas olarak çağdaş ve tarihsel Türkiye Türkçesi olan Hayati Develi’nin tarihsel dilbilimiyle ilgili kitap ve makaleleri, tarihsel metin yayımları ve Türkçenin çağdaş sorunlarıyla ilgili kitap ve denemeleri yayımlanmıştır.

Kitaplar

 • Azeri Türkçesi Lügati, Atatürk Üniversitesi Yay. Erzurum 1993.
 • Tanzimattan Meşrutiyete I, Mir’at-i Şuûnât, Mehmed Memduh, Sadeleştiren : Hayati Develi, Nehir yay., İstanbul 1990.
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar (Doktora tezi), Türk Dil Kurumu Yayınları, 622, Ankara 1995.
 • XVIII. Yüzyıl İstanbul Hayatına Dair ‘Risâle-i Garîbe, Kitabevi, İstanbul 1998.
 • Ahmed Yesevî,Şule Yayınları, Bizim Klasiklerimiz Serisi, İstanbul 1999, 167 s.
 • Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Bilimevi Yay. İstanbul 2000, 432 s.
 • Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, Bilimevi Yay. İstanbul 2001, 424 s.
 • Sâî Mufstafa Çelebi, Yapılar Kitabı, Tezkiretü’l-Bünyân ve Tezkiretü’l-Ebniye (Mimar Sinan’in Anıları), Çeviriyazı ve notlar : Hayati Develi, Sadeleştirme : Hayati Develi – Samih Rifat), Koçbank, İstanbul 2002.
 • Dede Korkut Hikâyeleri,(100 Temel Eser serisi için), Alkım Yayınları, İstanbul 2006.
 • Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig,(100 Temel Eser serisi için), Alkım Yayınları, İstanbul 2006.
 • Dil Doktoru (Türkçe Üzerine Yazılar), 3F Yayınları, İstanbul 2006.
 • Osmanlı’nın Dili, 3F Yayınları, İstanbul 2006.
 • 18. Yüzyıl Osmanlı Kültüründen Bir Örnek : Çiçek Defteri, Seçmeler. Haz. Hayati Develi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2007.
 • Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler, Kesit Yayınları, İstanbul 2011.

Kaynakça

İstanbul Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Anadolu Ajansı