Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1961

3134

kez görüntülendi

Gürer Gülsevin Kimdir?

Prof. Dr. Gürer Gülsevin 1961 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Ankara’da tamamladı. 1983’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı.

Yüksek Lisansını 1987’de, Doktorasını ise 1989 yılında tamamladı. 1989 yılında İnönü Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 1993’te AKÜ. Uşak Eğitim Fakültesi’ne geçti. 1995 yılında Doçent ünvanını aldı.

2001 yılında AKÜ Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Profesörlük ünvanını aldı ve aynı Fakülte’ye kurucu Dekan olarak atandı. 2004 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü “Türk Dili ve Lehçeleri” Anabilim Dalı’na Profesör olarak geçiş yaptı.

Karşılaştırmalı olarak tarihî ve yaşayan Türk lehçeleri üzerinde çalışmaktadır. Yayımlanmış 9 kitabı , 100 makale ve bildirisi bulunmaktadır. TÜBİTAK’ta tamamlanmış 1 projesi vardır. Tamamlanmış 15 Doktora ve 32 Yüksek Lisans tez danışmanlığı vardır. Dergi editörlüğü ve hakemlikleri yapmaktadır. Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesidir.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Türk Dil Kurumu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.