Gülay Barbarasoglu

Unvan

Prof. Dr.

Şehir

İstanbul

Ülke

Türkiye

3036

kez görüntülendi

Gülay Barbarosoğlu Kimdir?

27 yıldır Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak öğrencilerle, akademik projelerde meslektaşlarımla, idari görevlerde idari kadrolarla yanyana üniversitenin gelişmesi ve dünya üniversiteleri arasında saygın konumunu güçlendirmesi için elimden geldiğince çalıştım. Boğaziçi Üniversitesi’nin eğitim, öğretim, araştırma, bilim ve teknoloji alanında öncü kurum olma misyonuna gönülden bağlıyım.

Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihten gelen kurumsal eğitim geleneğini sürdürerek, öğrencilere sosyal değerler, etik ilkeler ve yenilikçi fikirler ile zenginleştirilmiş çağdaş eğitim koşullarının etkin biçimde sunulması gerektiğine inanıyorum. Üniversitenin gücünün temel, beşeri, sosyal, mühendislik, yönetim bilimleri ve kültür derslerinin zenginliğinden geçtiğini de biliyorum. Sadece 2008 yılından bu yana sürdürdüğüm Rektör Yardımcılığı görevinde değil, tüm akademik yaşantımda da, farklı bölümler ve disiplinlerarası araştırma işbirlikleri ve olanakları sonucu gelişen eğitim ve araştırma faaliyetleriyle Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik ve bilimsel alanda öncü bir rol üstlenmesini destekledim.

Üniversitemizin farklı birimlerinden öğretim üyelerinin katılımıyla kurulmuş olan finans mühendisliği programı, afet yönetim merkezi ve yaşambilimleri platformunun bu tür çabalarımın ürünü olduğunu düşünüyorum.
Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans ve doktora öğrenciliğimden sonra 1985 yılında akademik kadroya katıldım, 2000 yılında profesör oldum. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürlüğü’nden ve Rektör Yardımcılığı’ndan önce Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Finans Mühendisliği Programı Başkanlığı, Mühendislik ve Teknoloji Programı Eşbaşkanlığı görevlerinde bulundum.

Endüstri Mühendisliğinin matematiksel programlama ve optimizasyon; lojistik, operasyon ve üretim planlaması; stokastik programlama ve karar verme teorileri alanlarında birçok ders verdim ve çok sayıda yeni ders tasarladım. Yürüttüğüm araştırmalar ve akademik çalışmalar birçok yerli ve yabancı dergide yayınlandı, araştırma sonuçları sektörde uygulandı.

Araştırma Projelerinden sorumlu Rektör Yardımcılığı görevinde Bilimsel Araştırma Projeleri Sisteminin ve araştırma altyapısının geliştirilmesine, Fikri Mülkiyet Kurulunun, Patent Ofisinin kurulmasına, ilgili bölüm ve birimler arasında koordinasyon sağlayarak Yaşambilimleri Merkezi girişimine öncülük etmiş olmaktan kıvanç duyuyorum.
2003-2010 yılları arasında NATO Araştırma ve Teknoloji Teşkilatında yer almamda, 2004-2008 yılları arasında EC EURO Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmemde bilimsel, akademik ve yönetimsel ekip çalışmalarına yatkınlığımın, analiz becerilerimin, uzlaşmacı ve problem çözmeye odaklı çalışma üslubumun rol oynadığını sanıyorum.
EURO Hierarchical Organizational Planning EWG, INFORMS The Institute of Management Sciences, APICS American Production and Inventory Control Society, YAD Turkish OR Society, IEPM Industrial Engineering and Production Management gibi ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinde kuruculuk ve üyeliklerim var.

Son yıllarda çalışmalarımı risk ve afet yönetimi alanında yoğunlaştırdım. 2002-2006 yılları arasında yürüttüğüm KRDAE Müdürlüğü sırasında İstanbul Deprem Master Planı’nın afet ve risk yönetimi modellerinin geliştirilmesinde yer aldım, bütünleşik afet yönetim sisteminin oluşturulmasına katkı sağladım. KRDAE Müdürü olarak ulusal sismik sistemin yeniden yapılandırılmasına, afete hazırlık eğitim biriminin kurulmasına, ilköğretim düzeyinde afet bilinci eğitimlerinin yürütülmesine ve tsunami araştırmalarının başlamasına öncülük ettiğimi düşünüyorum. Boğaziçi Üniversitesi’nin birçok bölümünden farklı disiplinlerden meslekdaşlarımla 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Afet Yönetim Merkezinin kurulmasını gerçekleştirdik. 2001-2004 yılları arasında Merkezin Müdürlüğünü yaptım, son yıllarda Türkiye’deki ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla çalışarak ulusal afet ve kriz yönetimi politikalarının oluşturulmasında aktif rol aldım.

İdari görevlerimin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlenerek topluma hizmet etmeye çalıştım. Bireylerin, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak toplumsal katkıda bulunmasının önemine inanıyorum. Bu nedenle Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşunda aktif rol üstlendim, burada afete hazırlık, afet yönetimi alanlarında sivil toplum inisiyatifinin geliştirilmesi için çaba gösterdim.

Kaynakça

Gülay Barbarosoğlu