Unvan

Prof. Dr.

3246

kez görüntülendi

George Horace Gallup Kimdir?

Amerikalı bilimadamı Gallup, temsili örnekleme temeline dayandırdığı yeni anket biçimiyle kamuoyu yoklamasına güvenirlik kazandırmıştır. Uluslararası alanda yayılan enstitüleriyle bu daldaki en başarılı girişimci olma payesine erişmiştir.

Jefferson/Iowa’da dünyaya gelen Gallup, liseyi bitirdikten sonra Iowa City’de gazetecilik ve psikoloji eğitimi aldı. “Okuyucunun günlük bir gazeteye karşı ilgisini objektif bir yöntemle ölçmek için yeni bir teknik” adlı doktora tezini hazırlarken, ABD’de yavaş yavaş geliştirilen kamuoyu yoklamasını ilerletebilmek için bu iki disiplinden edindiği bilgilere başvurdu. Galup, 25 yaşında Ophelia Smith ile evlenerek ondan üç çocuk sahibi oldu.

27 yaşında Drake Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nü yöneten Gallup, 1931’de Northwesfern Üniversitesi’ne, özel ilgi alanı “ilanlar” olmak üzere, gazetecilik uzmanı olarak geçti. New York’ta bulunan bir reklam ajansının araştırma bölümü şefi sıfatıyla Gallup, kendisine piyasa araştırma uzmanı olarak isim yaptı ve düşünce anketleri (ing.: opinion polls) için yeni yöntemler denemeye başladı. 1934’te ABD Piyasa Araştırmaları Kuruluna başkan olarak getirilen Gallup, 1935’te ayrıca Columbia Üniversitesi’ne profesör olarak atandı ve Princeton/New Jersey’de American Institute of Public Opinion’u (Amerikan Kamuoyu Enstitüsü) kurdu.

20. yüzyılın başlarına kadar kamuoyu araştırmaları daha ziyade seçim tahminlerinde bulunmakla eşanlamlıydı. Amerikalı gazeteciler gazetelerine basar ve okuyucularından bunu doldurup göndermesini isterlerdi. Milyonlarca oy pusulası postalayıp okuyucularından toplumsal hayatın tüm olanaklarını kapsayan sorulara da cevap vermesini isteyen “Literary Digest” dergisi bu bakımdan oldukça ünlüydü. Adresler sürücü listelerinden ve telefon defterlerinden alındığından seçilen hedef kitle çevresi ne yazık ki tek yanlı olmaya baştan mahkumdu.

Sayfalar: 1 2 3