Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1974

Şehir

İzmir

Ülke

Türkiye

1526

kez görüntülendi

Fazilet Vardar Sukan Kimdir?

Türk bilim insanı ve mühendis. Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü kurucu başkanıdır.

1974 yılında İzmir Amerikan Kız Koleji’nden ve 1978 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 1978 -1981 yılları arasında İngiltere University College London’da Biyokimya Mühendisliği alanında Doktora derecesini tamamlamıştır.

1982 yılında Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış ve sırası ile aynı bölümde 1985’te Biyomühendislik Doçenti, 1992’de Profesör olmuştur. 2000 yılında kuruluşunda öncülük ettiği Biyomühendislik Bölümü Başkanlığına atanmıştır.

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra 1998 yılında bu yana, Ege Üniversitesi’nin Ar-Ge çalışmalarını ve üniversite-sanayi ilişkilerini koordine eden birim olan Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) Müdürlüğünü yürütmektedir. Ayrıca üniversite-sanayi ilişkileri, AB destekli projeler ve inovasyon politikaları bağlamında farklı komite ve organizasyonlarda görevlerini sürdürmektedir.

Kazandığı ödüller ve burslar

•TÜBİTAK Lise Proje yarışması 1972 yılı üçüncülüğü

•IASTE Yurt Dışı Staj Bursu, İsveç 1976

•British Council Fees Support Scheme, 1979-1981

•Jackson Lewis Scholarship (UCL), 1979-1981

•Benson Bequest (UCL), 1980

•TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Faaliyetler Bursu, 1985

•TÜBİTAK Teşvik Ödülü (1989). “Biyomühendislik Alanında”

•TUSMES 6 ÇP En iyi Proje Başvurusu – Sosyal Sorumluluk Ödülü, 2005

•TUSMES 6 ÇP En iyi Proje Başvurusu – Bilim Kadını Ödülü, 2005

Yönetim katkıları

Üniversite Yönetimine Katkıları:

Ege Ünıversitesi, Mühendislik Fak., Kimya Mühendisliği Bölümü, Proses Kontrol Bilim Dalı Başkanlığı (Ekim 1985 – 1993)
E.Ü. Rektörlüğü, Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (Mart 1989 – 2000 )
E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Biyokimya Mühendisliği Bilim Dalı Başkanı (1991- )
E.Ü. Rektörlüğü, Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı (Eylül 1996- Ocak 1998 )
Ege Ünıversitesi, Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi (1996 – 2000)
E.Ü. Rektörlüğü, Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (Ocak 1998- )
E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölüm Başkanı (Mayıs 2000 – )

Üniversite İçi Diğer Yönetim Katkıları

E.Ü. Kimya Mühendisliği Dergisi Komisyonu Üyesi (Haziran 1986- 1999 )
E.Ü. MÜhendislik Fakültesi tanıtmalık hazırlama komitesi Üyesi (1984-1994 )
Ünıversite KOSGEB İlişkileri Koordinatörü (1994)
E.Ü. Müh. Fak., Kimya Müh. Böl., İngilizce Dil Jürisi Daimi Üyesi (Ekim 1988-2000)
E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Üst Kurul Üyesi (2002 – )
EBILTEM Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonları Başkanı (2002 – )
Ege Üniversitesi Avrupa Birliği Çerçeve Programları Kurumsal Irtibat Noktası (2002 – )
Ege Üniversitesi Mobilite Merkezi Koordinatörü (2005 – )
Ege Üniversitesi Akademik Kalite Değerlendirme Kurulu Üyesi (ADEK) (2005 – )
Izmir Bölgesel Kalkınma Ajansı Danışma Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi Temsilcisi (2006 – )
Ege Üniversitesi Sanayi Deneyim Sertifikası Programı Koordinatörü (2006 – )
Ege Üniversitesi Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Komitesi Akademik Sekreteri (2006 – 2007)

Üniversite Dışı Yönetim Katkıları

Ege Üniversitesi – EBSO – KOSGEB Duvarsız İnkübatör İnceleme ve Seçim Kurulu Başkanı (1999 – 2003)
Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi (2002 -2003)
Avrupa Birliği İş Merkezi (ABİGEM-IZMİR) Danışma Kurulu Üyesi (Ege Üniversitesi’ni Temsilen) (2002 – )
Izmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yürütme Kurulu Üyesi – Ege Üniversitesi’ni Temsilen, (2003 – )
KOSGEB, İzmir Ege Üniversitesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) İnceleme ve Seçim Kurulu Üyesi (2003 – )
Ege Bölgesi Sanayi Odası Üniversite Sanayi İlişkileri Üst Kurulu Gözlemci Üyesi (2003 – )
Ege Sanayici İş Adamları Derneği (ESİAD) AB 6. Çerçeve Programı Komitesi Ege Üniversitesi Temsilcisi (2004 – )
Ege Yenilik Aktarım Merkezi (IRC-EGE) Koordinatörü (2004 – )
TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Ege Bölge Koordinatörü (2005)
Ege Bölgesi Sanayi Odası Üniversite Sanayi İşbirliği Komitesi Üniversite Eş Başkanı (2005 – )

Bilimsel Politika ve Yönetim Katkıları

I. Bilim Teknoloji Şurası’nda Üniversıte temsilcisi ve İleri Teknolojiler Alt Komisyonu Üyesi. (14-16 Mayıs 1990)
IUPAC, Biyoteknoloji Ulusal Komitesi Temsilcisi (1994- )
DPT 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Biyoteknoloji İhtisas Komitesi Üyesi (1994)
Bilim-Sanayi Tartışmaları Platformu (TUBA, TÜBÜTAK, TTGV), Genetik/Gen Mühendısliği Biyoteknoloji çalışma Grubu Üyesi (1995 -)
Yüksek Öğrenim Kurumu, Milli Meslek Komiteleri, Fen ve Mühendislik Komitesi Biyolojık Bilimler Alt Komitesi Üyesi (1995- 1996 )
TUBA-TTGV-TÜBİTAK Platformu Gen Mühendisliği/Biyoteknoloji, Çalışma Grubu Üyesi (1995-1998)
Encyclopedia of Lıfe Support Systems, Honorary Edıtorial Board Üyesi (1995 -)
TUBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü UME Danışma Kurulu Üyesi (2001- )
Türkiye Ulusal Temsilcliği Avrupa Birliği Programme Committee ‘Structuring the ERA’: Science & Society Configuration – Ulusal Delege (2002 – 2003)
4. Türkiye İktisat Kongresi Bilim-Teknoloji Çalışma Grubu Üyesi (2003)
TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi (2004 – 2006)
Uluslar arası Patent Birliği (UPB) Bilim Kurulu Üyesi (2004- )
Uluslar arası Teknoloji Birliği (UTB) Kurucu Üyesi (2006- )
Ulusal İnovasyon Platformu, Kamuda Finans Grubu Eş Başkanı (2005 – 2006)
IRC Network Professionalisation Working Group Üyesi (2005 – 2006)

Diğer Bilimsel Yönetim Katkıları

6-17 Ağustos 1990 tarihleri arasında yapılan “Natural Convection in Porous Media” konulu NATO-ASI’de Scientific Secretary (Direktör Prof. Sadık Kakaç)
NATO desteği sağlanarak 16-27 Eylül 1991 tarihleri arasında yapılan “Recent Advances in Industrial Applications of Biotechnology” adlı NATO Advanced Study Institute Ko-Direktör.
Avrupa Birliği MED-CAMPUS Programı Projesi “Extending and Diversifying the Use of Enzymes in Industry”, (AO39), Koordinatör Yardımcısı (1992-93)
Avrupa Birliği MED-CAMPUS Programı Projesi “Biotechnology for MNC Agroindustries” Koordinatör Yardımcısı (1993-95)
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Projesi “Ege Bölgesi Agroendüstriyel Atıklarının bir Veri Tabanın Oluşturulması ve Bu Atıkların Biyoteknolojik Proseslerle Değerlendirilme Olanaklarının Araştırılması” (182/S) Yürütücü (1996-1997)
British Council Academic Links Scheme “Immobilisation Techniques as Applied to Microbial Cultures to be Used Against Plant Pathogens” Türk Koordinatörü (1997-1999)
National Science Foundation Workshop Grant “Novel Trends in Environmental and Agricultural Biotechnology” Türk Koordinatörü (1997 – 1998)
DPT Projesi “ Biyosurfaktanların Üretiminin Optimizasyonu” (98 DPT 010) Yürütücü (1998-2000)
National Science Foundation Research Grant “Hazardous Materials Releases and Associated Emergency
Response Efforts in the Turkey Earthquake of August 17, 1999: Implications for Future Risk Management Planning”, Türk Koordinatörü (2000 – 2001)
Avrupa Birliği INCO Projesi “Mediterranean Usage of Biotechnological Treated Effluent Water” Türk Koordinatörü (2000- 2004)
Avrupa Birliği – FP6 , “Aegean Region Innovation Relay Centre – IRC-EGE” Proje Koordinatörü (2003-2007)
Avrupa Birliği – FP6, “Regional approach towards FP6. Network of contact points in large Accession Candidate Countries and Member States” (REGinNET), Türk Koordinatörü (2003-2005)
Avrupa Birliği – FP6, “Facilitating Innovation for Sustainable Fisheries and Marine Resources” (FisH), Türk Koordinatörü (2003-2005)
Avrupa Birliği – FP6, “Support to Associated Countries and New Member States ” (StarNet), Türk Koordinatörü (2005 – 2008)
Avrupa Birliği – FP6, “Periferal Regions Oriented Measure for Promotion of Technological Intelligence” (PROMPT), Türk Koordinatörü (2005 – 2008)
Avrupa Birliği – FP6 , “Aegean Centre of Excellence for Bioengineering and Biotechnology” (BIO-ACE) Proje Koordinatörü – (2005 – 2008)
Avrupa Birliği – FP6 , “European Researchers Night in Turkey” (EUREN-TR) Proje Koordinatörü – (2006)
Avrupa Birliği – FP6 , “European Researchers Night in Turkey” (EUREN-TR2) Proje Koordinatörü – (2007)

Projeler

Tamamlanmış ve Devam Eden Mesleki Projeleri

Sürekli Etanol Fermantasyonlarında Verimin Arttırılması için Yeni bir Yöntem Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, (1985-1988)
Extending and Diversifying the Use of Enzymes in Industry, Avrupa Birliği MED-CAMPUS Project 1992-1993.
Biotechnology for Mediterranean Agroindustries, MED-CAMPUS Project, 1994-1996.
Ege Bölgesi Agroendüstriyel Atıkları için Veri Tabanı Oluşturulması ve Bu Atıkların Biyoteknolojik Proseslerle Değerlendirilme Olanaklarının İncelenmesi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Projesi (182/S), 1996-1997
Antagonistik Bazı Bakterilerin Erwinia amylovora ve Fusarium oxysporum f. sp. melonis Savaşımında Kullanılabilir Biyopreparat Formulasyonlarının Elde Edilmesi Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK TOAG Projesi, 1996-1998
Biyosurfaktant Üretimi, Optimizasyonu ve Ayrılıp Saflaştırılması Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü Teknolojik Araştırma Projesi, 1998-2000
Immobilization Techniques as Applied to Microbial Cultures to be Used Against Plant Pathogens, British Council, Academics Links Scheme for Turkey 1997-1999
Novel Trends in Environmental and Agricultural Biotechnology, National Science Foundation , 1997-1998
Ege Bölgesi Atık / Artıkları için Veri Tabanı ve Atık Borsası Oluşturulması, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı 98/BİL/024, 1998
Mediterranean Usage of Biotechnological Treated Effluent Water, Avrupa Birliği INCO Programı, ICA3-1999-20003, 2000-2003.
Hazardous Materials Releases and Associated Emergency Response Efforts in the Turkey Earthquake of August 17, 1999: Implications for Future Risk Management Planning, National Science Foundation, 2000-2001.
Tarımda Biyolojik Savaşımda Kullanılabilecek Biyopreparat Formulasyonlarının Büyük Ölçekte Üretilmesi, Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü Teknolojik Araştırma Projesi, 2002 – 2005.
Zeytin Karasuyundan Mikrobiyal Lakkaz Üretimi, TUBİTAK (TOGTAG 2310) ve EBİLTEM, 2001-2003
Biberiye Uçucu yağlarının Farklı Yöntemlerle Ekstraksiyonu, TUBİTAK (2004 – )
Doğadan İzole edilen Haematococcus Pluvialis suşunun Büyük Çaplı Üretimi için Uygun Koşulların Belirlenmesi, E.Ü. Araştırma Projeleri, (2004 – )
Süperkritik CO2 Ekstraksiyon Teknolojisi Kullanılarak Rosmarinus officinalis’ten Antioksidan Ekstrelerin Elde Edilmesi, TÜBİTAK-BAYG – Doktora Öğrencisi, (2005)
Stabil Buğday Ruşeym Yağı Üretimi, TİDEB – SET Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti., (2004 – )
Aegean Centre of Excellence for Bioengineering and Biotechnology FP 6-Integrating and Strenthening the European Research Area
Pinus türlerinden ve reçinelerinden elde edilecek ekstrelerin antioksidan, antienflamatuar ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi – E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (2006 -)
Haematococcus üretimi için Alg Teknolojisi Biyolojik Bilgiler Çalışması – Özel Sektör (2003 – 2006)
Tarımsal Biyolojik Savaşta Kullanılabilecek Antagonistik Bazı Bakterilerin Biyoformulasyonlarının Büyük Ölçekte Üretilmesi ve Uygulamadaki Performansları Üzerinde Araştırmalar, Yardımcı Araştırıcı – DPT (2003 -2006)
Fotobiyoreaktör sistemlerinde mikroalg ve maya ko-kültivasyonu ile astaksantin üretiminin optimum koşullarının belirlenmesi, TUBİTAK (2006 – 2009)
Termofilik Bacillus Sp. Bakterilerinin kokültür fermantasyonlarının incelenmesi, TÜBİTAK (2006 -2007)

Tamamlanmış ve Devam Eden Bilimsel Politika Projeleri

Aegean Region Innovation Relay Center, “IRC-EGE” (2004–2008) FP6 SSA, Coordinator , 4 Partners.
Regional approach towards FP6. Network of contact points in large Accession Candidate Countries and Member States. “REGinNET ” (2004- 2006), FP6 SSA, Turkish Partner, 19 Partners.
Facilitating Innovation for Sustainable Fisheries and Marine Resources, “FISh” (2004-2006) FP6 SSA, Turkish Partner, 12 Partners
Support to Associated Countries and New Member States, “STARNET” (2005-2007) FP6 SSA, Turkish partner 12 Partners.
Periferal Regions Oriented Measure for Promotion of Technological Intelligence, “PROMPT” (2005-2008) FP6 SSA, Turkish Partner, 10 Partners
European Researchers Night in Turkey, “EUREN-TR” (2006), FP6 SSA, Coordinator
Doğal ve Kültürel Miras Kapsamında Kırsal Kesim Kadınına Yönelik Sürdürülebilir Geçim Projesi , “FASCAP-KULA” AB-İşkur Hibe Programı, (2005-2006)

TÜBİTAK ile İşbirliği içinde Yürütülen Kurumsal AB 6.ÇP Projeleri

TR-MONET (Turkish Mobility Network), Ege Üniversitesi Mobility Centre Koordinatörü
IST-MENTOR+:, Bilgi Teknolojileri alanında Çoğaltıcı

Bilimsel hakemlik

Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Society of Chemical Industry.
Research in Microbiology, Institut Pasteur.
International Journal of Biological Macromolecules
Avrupa Birliği FP6 Projeleri Hakemliği (2005)

İdare edilen tezler

Yüksek Lisans Tezleri

Biyoproseslerde Biyoreaktör Performansının Simulasyonu, 1991.
Hava kaldırmalı Reaktörlerde Ölçek Büyütme, 1993.
Comparison of Different Production Processes for Bioethanol, 1994.
Benzen ve Toluen İçeren Atıklarda Kirlilğiınin Giderilmesi, 1995
Ege Bölgesi Agroendüstriyel Atıkları için Veri Tabanı Oluşturulması ve Bu Atıkların Biyoteknolojik Proseslerle Değerlendirilme Olanaklarının İncelenmesi, 1997
Astaksantinin Ayırlma ve Saflaştırılması, 2006

Doktora Tezleri

Biyosürfaktanların Ayrılıp Saflaştırılması, (2000)
Metalik Nanopartiküller ile Alternatif bir Diagnostik Test Formatı Üzerine Çalışma (2004)
Zeytin Karasuyunun Fiziksel ve Biyolojik Yöntemlerle İyileştirilmesi (2004)
Biberiye Uçucu yağlarının Farklı Yöntemlerle Ekstraksiyonu (2006)
Tarımda Biyolojik Savaşımda Kullanılabilecek Biyopreparat Formulasyonlarının Büyük Ölçekte Üretilmesi (2007)
Termofilik Bacillus sp Bakterilerinin Ko-kültür Fermantasyonlarının İncelenmesi (Devam Ediyor)
Biyohidrojen Üretimi ve Yakıt Pillerinde Kullanılması (Devam Ediyor)

Yayınları

70’in üzerinde bilimsel yayını, 2 kitabı ve 4 kitap bölümü, çok sayıda bilimsel bildirisi, bilimsel raporu ve güncel basında makaleleri mevcuttur. Yayınlarına 24’ü uluslararası ders kitaplarında olmak üzere 200 kadar SCI atıfı bulunmaktadır.