1279

kez görüntülendi

Eyyub el Ensari Kimdir?

Eyyub el Ensari Medine’nin Hazrec boyundandı. Hz. Muhammed’e (s.a.v) ilk inananlardan ve Akabe’de yapılan ant içmeye katılanlar arasındaydı. Hz. Muhammed (s.a.v), Medine’ye göç ettikten sonra, mescit ve yanındaki odalar yapılıncaya kadar Eyyub el Ensari’nin evinde kaldı.

Hz. Muhammed’in (s.a.v) kumandası altında yapılan tüm savaşlara katıldı ve büyük yararlılıklar gösterdi. Hz. Muhammed (s.a.v) vefat edince halife Ali’nin yanına gitti. Cemel, Sıffın ve Nerivan savaşlarına katılan Eyyub el Ensari, Bizans’a karşı savaştı. Yezid kumandasında İstanbul üzerine yürüyen orduda yer aldı (671). İstanbul kuşatmasında şehit oldu. Sonradan İstanbul’da türbesinin yapıldığı semte adı verildi.