prof-dr-erdal-turkkan-kimdir

Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1945

Şehir

Hatay

959

kez görüntülendi

Erdal Türkkan Kimdir?

Prof. Dr. Erdal Türkkan 1945 yılında Hatay Reyhanlı’da doğdu. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden lisans, Fransa’da Grenoble Üniversitesi İktisat ve Hukuk Fakültesi’nden 1970 yılında yüksek lisans, 1974 yılında da devlet doktorası derecesini aldı.

1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim görevlisi oldu. Aynı üniversitede 1979 yılında doçentlik, 1987 yılında profesörlük derecesini aldı. 80′ li ve 90′ lı yıllarda TOBB da danışmanlık yaptı.

1997–2003 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi’ İİBF de görev yaptı.

Erdal Türkkan 2004 Yılında Rekabet Derneği’nin kurulmasına öncülük etti ve bu derneğin başkanı oldu.

2008-2010 yılları arasında Rekabet Kurumu Başkan Baş Danışmanı olarak görev aldı.

2011-2012 ders yılında Girne Amerikan Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Fakültesi dekanı olarak görev yaptı.

2017-2020 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Misafir Öğretim Üyesi olarak ders verdi.

Erdal Türkkan, 100 civarında bilimsel makale ve onbir kitap yayınlamıştır. Başlıca çalışma alanları Dar ve geniş anlamda Rekabet Teorisi, Türkiye Ekonomisi, İktisadi Sistemler ve Mutluluk Ekonomisi’dir.

Erdal Türkkan’nın yayınlanmış kitapları:
• İktisat Teorisine Yeni Bir Bakış, Hacettepe Ün.İİBF Yayınları.1984.
• Ekonomi ve Demokrasi, Turhan Kitabevi, Ankara 1996.
• Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001.
• İkinci En İyi, Liberte Yayınları.Ankara, 2001.
• Vizyon Rekabeti, LiberteYayınları, Ankara, 2003.
• Nasıl Bir Rekabet Vizyonu? Rekabet Kurumu, Ankara , 2009.
• Nasıl Bir Rekabet Vizyonu ?CiltII ,Rekabet Kurumu, Ankara ,2009
• Ekonomide ve Siyasette Adil Rekabet, Orion Kitabevi, Ankara, 2016.
• Türkiye Ekonomisi, Geçiş Ekonomisi Yaklaşımı, Orion Kitabevi, Ankara 2016.
• Ekonomik Sistemler, Etkinlik, Özgürlük, Adalet, Orion Kitabevi, Ankara 2017.
• Manevi İhtiyaçlar ve Mutluluk Ekonomisi, Orion Kitabevi , Ankara 2019