Unvan

Prof. Dr.

371

kez görüntülendi

Ekrem Tatoğlu Kimdir?

1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Sırasıyla, 1994 yılında İngiltere’de Nottingham Üniversitesi, School of Management and Finance’te İş İdaresi Master (MBA) programını tamamladı, 1998 yılında ise yine aynı ülkede Leeds Üniversitesi İşletme Okulu’ndan Uluslararası İşletmecilik alanında doktora derecesi aldı. Prof. Dr. Tatoğlu, uluslararası işletmecilik ve stratejik yönetim alanlarında pek çok uluslararası saygın akademik dergilerde 120’nin üzerinde araştırma makalesi yayınlandı. Türkiye’deki yabancı sermayeli şirketlerin yönetimi, organizasyonu ve performansı ile çok uluslu Türk şirketlerinin uluslararasılaşma stratejileri üzerine yayımlanmış uluslararası iki kitabı olan Prof. Tatoğlu uluslararası düzeyde Google Akademi tarafından yapılan atıf taramasında toplamda 11,300’den fazla atıf alarak toplamda 57 H-endeks skoruna ulaştı.

Akademik hayata başlamadan önce T.B.M.M. Bütçe ve Plan Komisyonu’nda uzman olarak görev yaptı. Bir müddet T.C. Başbakanlık bünyesinde Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Tatoğlu, strateji ve yönetim konularında değişik ölçek ve sektörlerdeki pek çok firmaya eğitim seminerleri verdi ve danışmanlıklarda bulundu. Academy of Management ve Academy of International Business gibi saygın uluslararası akademik kuruluşların üyesi olan Prof. Dr. Tatoğlu 2015 yılında TÜBA üyesi seçildi. Halen Gulf University for Science and Technology (Kuwait) ve İbn Haldun Üniversitesi’nde İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu, İşletme ve Yönetim alanında “En İyi 1000 Bilim İnsanı” arasında yer aldı.

Gulf University for Science and Technology (Kuwait) ve İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu, H-endeksine ve yayın performansına göre dünyada 517. ve Türkiye’de ise 1. sırada yer aldı. Çalışma; Microsoft Academic tarafından toplanan H-endeksi verileri kullanılarak elde edilen sonuçlar ve yalnızca İşletme ve Yönetim bilimi alanında yayınlanan bilimsel makaleler için H-endeksi en az 30 olan önde gelen bilim insanlarını içeriyor. Sonuçlar 166.880 bilim insanının Google Akademik ve Microsoft Akademik Grafiği üzerinde yapılan titiz çalışmalarla ortaya konuluyor.

Araştırma; Dünya çapındaki akademisyenlere, girişimcilere ve karar vericilere ve tüm bilim camiasına, belirli araştırma alanlarında önde gelen uzmanların kim olduğunu keşfetme fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Kaynakça

tuba.gov.tr