Unvan

Gazeteci

Doğum Tarihi

1927

Şehir

İstanbul

Ülke

Türkiye

1822

kez görüntülendi

Coşkun Ali Kırca Kimdir?

1927’de İstanbul’da Selanik’li bir anne ile Orta Asyalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini Şişli Terakki ve Galatasaray Lisesinde bitiren Kırca, yüksek öğrenimini de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptı. Paris Hukuk Fakültesi’nde de “milletlerarası hukuk” üzerinde masterini tamamladı.

Öğrenim hayatını bitirdikten sonra Dışişleri’nde, İkinci Siyasi Daire 4. Şube Müdür Vekilliği’ne atandı. Daha sonra Milletlerarası Güvenlik Dairesi Planlama ve Yardım Şubesi Müdürlüğü’ne getirilen Kırca, 1954’ten itibaren de Paris’te NATO nezdinde Daimi Temsilcilik Altyapı Komiteleri temsilcisi olarak görevlendirildi. Bu dönemde NATO’nun fonlarından yapılan ihaleler konusunda, dönemin devlet bakanı ve başbakan yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu ile ihtilafa düştüğü için Kırca görevinden istifa etti ve Türkiye’ye dönerek Mülkiye’de asistan oldu. Basın hayatına atılması da bu döneme rastlar; Kırca dönemin etkin dergilerinden Forum’de yazı yazmaya başlar. 1957 yılında Turhan Feyzioğlu’nun üniversiteden uzaklaştırılması neticesinden mülkiyedeki görevinden de istifa etti. 1957 yılında Kırca, önce Vatan gazetesinin Ankara temsilcisi oldu ve bu gazetede dış politika yazıları yazdı. O yıllarda DP’li ünlü politikacı Fuat Köprülü’nün damadı olmasına rağmen DP iktidarının da aleyhinde bir duruş sergiledi.

Yine bu dönemde siyasete atılmaya karar veren Kırca, daha sonra CHP ile birleşecek olan Hürriyet Partisi’ne girer. Birleşme gerçekleşince o da CHP Araştırma Bürosu’na atandı. Burada Doğan Avcıoğlu ile çalışan Kırca, 1960 İhtilalinin ardından CHP kontenjanından Kurucu Meclis’e seçildi, Anayasa Komisyonu’nda katip üye olarak görev aldı. Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler, TRT, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev Kanunu gibi kanunlara bu komisyon imza attı. Darbeden sonraki ilk seçimler olan 1961 seçimlerinde Kırca CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girdi. İki dönem, 1969’a kadar Meclis’te kalan Kırca, CHP Yönetim Kurulu Katip Üyesi seçildi. Danışma Meclisi Üyeliği, Avrupa Konseyi, NATO Parlamenterler Birliği, Türkiye Ortaklık Parlamento Karma Komisyonu Üyeliği yaptı. 1967’de ise Bülent Ecevit’le aralarında çıkan anlaşmazlık zirveye ulaştığı için partiden koptu ve Güven Partisi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

1970 Mart ayında eski mesleğine dönüş yaparak Süleyman Demirel’in inisiyatifi ile üçüncü derecede bir rütbe ile Cenevre’ye Daimi Temsilci tayin edildi. 1976’da Nato’da görev alan Kırca, 1978’de geri döndü ve Dışişleri Bakanlığı’nda Yüksek Müşavir oldu. Dönemin siyasi çekişmeleri neticesinde görevinden el çektirildi. Daha sonra Danıştay kararı ile görevine iade edilen Coşkun Kırca, Süleyman Demirel’in yeniden başbakan olmasından sonra 1980 Temmuz’unda Birleşmiş Milletler nezdinde Büyükelçi, Daimi Temsilci atandı. New York’ta beş yıl görev yaptı. 1985’te Ottawa Büyükelçiliği’ne getirildi.

1986’da emekli olan, Forum, Vatan, Akis, Kim, Yeni Vatan, Yeni Forum, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Akşam’da yazılarını devam ettiren Kırca, 1991’de DYP’den milletvekili seçilerek yeniden Meclis’e girer. 1995’te Tansu Çiller’le anlaşamadığı için yollarını ayırdı.