cihansel-erel

Unvan

Doktor

Doğum Tarihi

1955

Şehir

Edirne

Ülke

Türkiye

1982

kez görüntülendi

Cihanser Erel Kimdir?

1955 Edirne’de doğdu ,İstanbul Vefa Lisesi ve Cerrahpaşa Tııp Fakültesini bitirdi ,Nöroloji İhtisası ve İstanbul İletişim Fakültesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım doktorası yaptı. 1994 yılında sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü oldu Ülkenin başarıya ulaşmış en büyük Halk sağlığı projelerinden olan ”Çocuk Felci Eradikasyonu Kampanyasını” başlatılma kararını alan ve yöneten kişi olarak görev aldı. 560 sayılı Gıda kanunu ,112 acil servislerinin yaygınlaştırılması , ambalajlanmış su sektörünün doğuşunu sağlayan 1997 ” Kaynak suları yönetmeliğinin” gerçekleştirimesinde birinci derecede sorumlu olarak görev yaptı.

2008 yılı Şubat ayında birinci ve kasım ayında ikinci beşbin baskısı yapılan ”LİDER” isimli kitabın yazarıdır
Kitabında ” İdeal lideri” tanımlama denemesinde bulundu.

Ona göre lider ” özgür irade , hamle ideali ve bu idealin gerçekleşmesi sorumluluğunu ahlaki bir mesele olarak kabullenen bir kişilik ile ortaya çıkmaktadır , ve bir varoluş biçimidir.

Belli şartlara bağlı , sınırlı , ”anlık” liderlikler ile bunun devamlılık kazandığı kişinin ayrılamaz bir parçası haline geldiği ” mutlak ” liderliklerden bahsedilebilir.

Liderlik süreci , ancak öncesinde bir liderin mevcut olması ile doğar.Lider mevcut şartların üzerine çıkmak , daha iyiye ulaşmak davasında bir kişidir ve bu yönü ile isyancıdır . Liderlik hem bir isyan hem de sıradan bir tabloyu bir kaç fırça darbesi ise şahaser haline getiren ustanın yaratttığı farktır.

Lİderlikte kritik nokta , onun ortaya çıkışında sahip olduğu vizyonun kendisi ile ilgili bencil istekler değil ; kendisini aşan , kamuyu ,kurumları ,diğerlerini kucaklayan bir amaç taşımasıdır .

İktidar süreçleri onları bu aşkın amaçtan uzaklaştırmaya başlayabilir zira ” insan egosu ” daima bunu telkin eder Lideriklerinin tükenmeye başladığı nokta ,bireysel taleplerinin gerçekleşmesi için organizasyonu yönlendirip yönetmeye başladıkları andır …

Ekonomik büyümelerin sonsuza kadar yükselme trendi ile devam etmesi mümkün bir olgu değildir. Günümüz kapitalist sistemleri belli bir kesimin abartılmış zenginliğini diğerlerinin fakirleşmesi pahasına sürdürmektedirler . Akılları kurcalayan soru hemen her şeyde ,her organizasyonun yolu üzerinde şartları bugünden kestirilemeyen krizlerin ,kaosun ne zaman çıkacağıdır ve bu çıktığında o anki şartları referans alacak acil stratejik düşünce ve planlamayı gerçekleştirecek yönetimlere ihtiyaç vardır ki bu başlı başına bir liderlik imkanını işaret etmektedir ”

Uz. Dr. Cihanser Erel Bakanlık Müsteşar Yardımcısı görevini sürdürmektedir.