Unvan

Dr.

Doğum Tarihi

16 Mart 1978

Şehir

Adana

Ülke

Türkiye

Burç

Balık

5431

kez görüntülendi

Ayşe Atıcı Arayancan Kimdir?

16 Mart 1978 yılında Adana’da doğdu. Lisans öğrenimini 1997–2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Doğu Dilleri Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında tamamladı. Yüksek Lisan söğrenimini 2003–2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında “Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda Bâtınî Hareketleri, Hasan Sabbah ile İlk Halefleri ve İran Nizari İsmâilîleri (1090–1157)”başlık tez çalışması ile tamamladı.

Doktorasını 2005–2010 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Ortaçağ Anabilim Dalında “ Karakoyunlu Hükümdarlarından Cihanşah ve Dönemi 1438–1467(Dini-Siyasi-Kültürel, Sosyal) “başlıklı tez ile tamamlayıp, Dr. unvanını aldı.

Farsça ve İngilizce bilmektedir.

2003–2007 yılları arasında Türk Tarih Kurumu -“Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihini Araştırma Projesi’nde” görevli, 2005–2006 Vakıflar Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, TÜBİTAK (ULAKBİLİM), TÜBA -“Türkiye’de Kültür Mirası Envanterleme Çalışmaları” projesinde Alt Komite Üyeliği, 2005–2007 Kültür Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu – “Ortak Ara Yüzle Kültür Envanteri Sorgulama Projesi” Komite Üyeliği yaptı.

2007 yılında Azerbaycan Milli İlimler Akademisinde (Azerbaycan National Academy of Science, İnstıtute of Oriental Studies named After Academician Z.M. Bunyatof) Şark Masası Bölümünde “Türkmenler ve Karakoyunlu Hükümdarlarından Sultan Cihânşah Dönemi ile ilgili misafir uzman olarak araştırmalarda bulundu.

Ardından 2007–2008 TİKA aracılığı ile 4 ay boyunca “İran Alzahra Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi Dil Edebiyat, Tarih Fakültesinde doktora konusu ile ilgili araştırmalar yaptı.

2008 yılında 4 ay boyunca TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Programı kapsamında İRAN’nın çeşitli şehir, üniversite ve kütüphanelerinde yine doktora konusu ile ilgili araştırmalarda bulundu, arşiv ve kütüphanelerde çalışmalar yaptı. Aynı zamanda The Journal of İnternational Social Research adlı derginin Yayın Kurulu Üyesidir.

Yayınları:
Makaleler, Sempozyumlar/Kongreler(Ulusal ve Uluslararası)
• “Geçmişten Günümüze Aile ve Çocuk” Orta Karadeniz Kültür Sempozyumu, Ordu,2005.
• “Hasan Sabbah ve Halefleri Döneminde Suikaste Uğrayan Devlet Adamları “İCANAS Kongresi (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi)-Ankara,2007.
• “İran Nizari İsmâilileri’nin Aldıkları Vergiler ve Gelir Kaynakları “I.İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul,2007.
• “Nasır Hüsrev ve İsmaililik Anlayışı‘’ Şarkın Problemleri Kongresi (Azerbaycan/ Bakü ),Bakü,2007.
• ‘’İran Nizari İsmailileri ve Ahilik Teşkilatı: Benzerlikler ve Farklılıklar’’1.Uluslararası Kırşehir ve Ahilik Kültürü Sempozyumu, Kırşehir,2008.
• “Karakoyunlu Döneminde Ortaya Çıkan Şii Hareketler” Güneydoğu Anadolu Alevilik Kültürü ve Dede Garkın Sempozyumu II, Şanlıurfa,2010.
• “Karakoyunlu ve Akkoyunlu Döneminde Alınan Vergi Çeşitleri ” II. İktisat Tarihi Kongresi, Elazığ,2010.
• “Akkoyunlu ve Karakoyunlularda Sanat ve Edebiyat “ Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/ Jounral Of World of Turks,Vol 1,No 1(2009).
• “Nizari İsmaililerinin Gelir Kaynakları”,Selçuk Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.26,Konya, 2008.
• “Karakoyunlu Sultanı Cihânşah’ın Şeyh Cüneyt’e Karşı Aldığı Önlemler” The Journal of İnternational Social Research, Volume 3/11 2010
• “Suriye Bölgesinde İki İnanç Hareketi: Nizarî İsmâilîleri ve Nusayrîlik” Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, Nusayrilik Özel Sayısı, S.54,Ankara,2010.