Doğum Tarihi

1876

Ölüm Tarihi

1952

Şehir

Amasya

Ülke

Türkiye

1406

kez görüntülendi

Ali Rıza Özdarende Kimdir?

1876’da Amasya’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Gümüşhacıköy Sıbyan Mektebi’nde yaptı. Orta öğrenimini ise, aynı ilçenin Rüştiye Mektebi’nde tamamladı. Orta öğrenimini ise, aynı ilçenin Rüştiye Mektebi’nde tamamladı.

9 Temmuz 1893’te Rüştiye’den mezun olduktan sonra Amasya’ya gitti. Oradaki Sultan Beyazid-i Veli Medresesi’ne kaydoldu. Bu medresede Müderris Muharrem Efendi’nin derslerine devam ederek 28 Nisan 1905’te müderrislik icazeti aldı. Sonra İstanbul’a gitti ve tanınmış bilginlerden Muğlalı Rıza Efendi’nin derslerine devam ederek bilgisini genişletti. Öğrenimi sonrasında Gümüşhacıköy’e döndü. Orada müderrislik yaparken 1910’da Sivas İl Genel Meclisi’ne Amasya Sancağı üyesi olarak seçildi. Bu görevini 1912 yılına kadar sürdürdü.

3 Ağustos 1912’de Gümüşhacıköy Müftülüğü’ne atandı. “1919’da Milli Mücadele’nin başlamasıyla, Gümüşhacıköy Müdüfaa-i Hukuk Cemiyeti’nde görev aldı. Ulusal direniş için çalıştı. TBMM’nin I. Dönemi’ne Amasya Milletvekili seçilerek 23 Nisan 1920’de Meclisin açılışında hazır bulundu.

Meclis’te Anayasa, Şer’iye ve Evkaf komisyonlarında çalıştı. III. Toplantı yılında Şer’iye ve Evkaf Komisyonu’nun başkanlığını yaptı. Belediye Başkanlarının seçimi hakkındaki 30 Ekim 1922 tarih ve 278 sayılı Kanun, Dahiliye vekaletinin tasarısı ile birleştirerek önerisi üzerine kabul edildi. II. Dönemde tekrar Amasya Milletvekili seçildi. Şer’iye, Diyanet ve Evkaf, Tapu Komisyonlarında çalıştı. Kürsü’de altı konuşma yaptı.

II. Dönemde milletvekilliği sona erince İstanbul’a yerleşti. Politika ve herhangi bir işle meşgul olmadı.

17 Mart 1952’de vefat etti.