Unvan

Gazeteci

Doğum Tarihi

1869

1333

kez görüntülendi

Ali Kemal Kimdir?

İstanbul’un işgal altında bulunduğu yıllarda Kuva-yı Milliye karşıtı ve işgal güçleri lehine yazdığı yazılarla tanınan ülkemizin gelmiş geçmiş en büyük mandacı yazarıdır. Paris’teki JönTürkleri Abdülhamit’e ihbar etme, Mustafa Kemal’in ordudan azlini sağlama gibi icraatlarla işgal kuvvetleri sömürgeci devletlerin gözüne girmeyi başaran Ali Kemal, Sabah gazetesinde yazdığı yazılarla ismini duyurmuştur.

Ali Kemal’den alıntılar:
“Milli Hareketin foyası nasıl meydana çıktı. Bize teselli veren Anadolu halkının bunlara (Mustafa Kemal ve arkadaşları) arka çıkmamasıdır”
13 Eylül 1919
Peyami Sabah

“Teşkilatı Milliye sergerdeleri, bu mahluklar kadar başları ezilmek ister yılanlar tasavvur edilemez. Düşmanlar onlardan bin kerre iyidir”
23 Nisan 1920
Peyami Sabah

“Düveli muazzama ile eski dostluğumuzu devam ettirseydik, değil İzmir’den hiçbir taraftan mahrum kalmayacaktık. İtilaf devletlerinin itibarını mütarekeden beri cidden kazansaydık, artık bu topraklarda ittihatçı olmadığını ispat edebilseydik, daha uygun sulh şartları elde edecektik”
19 Şubat 1920
Peyami Sabah