ali-ekrem-bolayir

Şehir

İstanbul

2103

kez görüntülendi

Ali Ekrem Bolayır Kimdir?

İstanbul’da doğdu. Namık Kemal’in oğludur. Sultan 2. Abdulhamid devrinde Mabeyn kâtibi oldu. Beyrut (1908) ve Cezâyir Valiliği’nde bulundu (1908-1912). Dârülfünûn’da Maltepe Askeri Lisesi Galatasaray’da edebiyat dersleri verdi.

İstanbulda öldü. Servet-ü Fünun devri şairlerindendir.

Şiirleri: Kasîde-i Askeriyye (Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’ne nazire,1908), Kırmızı Fesler (Hiciv, 1908), Ruh-ı Kemâl (1909), Z-lâl-i ilhâm (1909), Çocuk Şiirleri (1917), Ordunun Defteri (Nazım-nesir millî şiirler,1918), Vicdan Alevleri(1925).