Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1944

Şehir

Denizli

Ülke

Türkiye

1826

kez görüntülendi

Ahmet Çelikkol Kimdir?

1944 yılında Denizli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamladı. 1968 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede, Psikiyatri Anabilim Dalı’nda, 1972’de psikiyatri uzmanı, 1977‘de doçent, 1988‘de profesör oldu. Halen aynı kürsüde görevini sürdürmektedir. 1981 yılından bu yana part-time statüde çalışmaktadır.

Endüstri psikiyatrisi, toplum psikiyatrisi, popüler psikiyatri, sanat ve psikiyatri alanında çalışmaları var.

Uzmanlık tezi(1972) “Endüstriyel Psikiyatri Konusunda Bir Ön Çalışma”, doçentlik tezi, (1977) “İşkazalarında Ruhsal Etmenler” başlığını taşır. İkinci tez, TUBİTAK desteği ile yapılmıştır. Tıp, sanayi, iktisat ve işletme dergilerinde, endüstri psikiyatrisi konusunda birçok makaleleri yayımlanmıştır.

Birçok gazete ve dergide, psikiyatriye ve toplumsal konulara ilişkin yazıları yayımlanmıştır.

Bunların yanında, YÖK konusuna eleştirel yaklaşan makaleler yazmıştır.

Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları’nın kurucusu ve editörüdür. Bu dergi, büyük boy, yaklaşık 300 sayfa, 22 sayı yayımlanmıştır.

Yayıncılık faaliyetini Çelikkol Yayıncılık adıyla sürdürmektedir.

Birer fotoğraf ve şiir birinciliği ödülleri vardır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yayınlar

Alper Y, Coşkunol H, Çelikkol A: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniğinde Görülen Hastalardaki Tıp Dışı Başvurular. 26.Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 1990.

Altıntoprak E, Çetin Ö: Yoğun Bakım ve Yataklı Birim Hizmeti Veren Hemşirelerde Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılmaları (Marmaris Ulusal Psikiyatri Kongresi)

Arsan C, Çelikkol A: Avrupa’ya giden Türk işçilerinde psikososyal maldaptasyon alanları, Tıp Dünyası, 43/8:341-6, 1970

Çelikkol A, Örnek T: Endüstriyel psikiyatri alanında (bir tekstil fabrikasında) ön çalışma, Nöroloji, 4/1: 14-21, 1973.

Çelikkol A, Örnek T: Toplu bir işyerinde (metalürji fabrikasında) ruh sağlığı araştırması. Türkiye Tıp Akademisi Mecmuası, C.8:2-3:427-441, 1973.

Çelikkol A.:E.Ü.T.F. Prikiyatri Kliniğine Başvurdurulan Adli Vakaların Tanı ve Suç Fiili Açısından Araştırılması. Ege Tıp Dergisi, 28(3), 1079-89,1989.

Çelikkol A: Ağrı İlinde Nöropsikiyatrist Olarak Muayenehane Çalışması. 1974 Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı, 42-434, 1974.

Çelikkol A: Endüstri Kesiminde Ruh Sağlığı Uygulamaları. Sevk ve İdare, 57:25-28, 1973.

Çelikkol A. Endüstrileşmenin sosyo-psikiyatrik sonuçları üzerine, İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası, XIII/2, 1975.

Çelikkol A: Endüstri populasyonlarında işyeri dışı ruhsal stres kaynakları, Dirim, XLVIII/1, 12-26, Ocak 1973.Tıp Dünyası, 45/10, 508-512, Ekim 1972.

Çelikkol A: Endüstri populasyonlarında nevroz ensidans yüksekliğinin nedenleri üzerine, Tıp Dünyası, 45/10, 508-512, Ekim 1972.

Çelikkol A: Endüstri populasyonlarında ruh sağlığı araştırmaları. Tıp Dünyası, 11-12:557-61, 1972.

Çelikkol A: Endüstri Psikiyatrisi: Dünden Bugüne, Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kıbrıs 2001, Kongre Kitabı, s. 212-221.

Çelikkol A: Endüstri Yönetimi ve Çalışanların Ruh Sağlığı. İşletme Fakültesi Dergisi, 2/2:12-137, 1973.

Çelikkol A: Endüstri Yönetimi, Kişilerarası İlişkiler ve Ruh sağlığı. Sevk ve İdare Dergisi, 82;27-30, 1975.

Çelikkol A: Endüstride Ruhsal Stresler. İktisat Dergisi, 17/103: 19-27, 1973.

Çelikkol A: Endüstriyel psikiyatri uygulamaları, Sevk ve İdare Dergisi, 57: 25-28, Mayıs 1973.

Çelikkol A: İçkici Anne-Babalar. Eğitimde Rehberlik, İzmir Rehberlik ve Eğitim Yayın Organı, Sayı 18, 4/2, 1976, 4-6.

Çelikkol A: İki Kızkardeşe Yönelik Üç Kuşaklık İnsest Olgusu, Düşünen Adam, Cilt 7, Sayı 4, 1994, s. 47-9.

Çelikkol A: İşkazaları ve İş Güvenliği. Ankara-İzmir Tabip Odaları Dergisi, 9-10:52-61, 1976.

Çelikkol A: İşkazaları ve Kaza Nevrozlar. Dirim, 49/3:104-107, 1974.

Çelikkol A: İşkazalarında ruhsal etmenler. I. İstanbul İşçi Sağlığı Kongresi, 1978, İstanbul tabip Odası Yayınları, 400-8.

Çelikkol A: İşsizlik Psikolojisi. Taban, 1-2:39-40, 1977.

Çelikkol A: Koruyucu Psikiyatri, Ege Tıp Psikiyatri Ders Kitabı, 2002.*

Çelikkol A: Sosyal bir ünite olarak işyeri. Tıp Dünyası, 11-12:493-501, 1973.

Çelikkol A: Stres ve Ruhsal Bozukluklar, Ege Tıp Psikiyatri Ders Kitabı, 2002.*

Çelikkol A: Toplumumuzda endüstriyel stres düzenine uyum üzerine, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı I, 214-231, 1973.

Örnek T, Tuncer S, Arsan C, Çelikkol A: Les observations concermant les praprietes socio-cultureller, Des haschisc qui ont des traitles psychiatriques, Ann Mec. of the European League of Mental Health, Sept. 17-20, 1969, 199-204.

Örnek T, Tuncer S, Arsan C, Çelikkol A: Social and Clinical Characteristics of Psychiatric Patients Who Have Cannabis. Cento Seminar on non medical drug use, 16/1: 39-56, 1977.

Örnek, T, Arsan C, Çelikkol A: Amfetamin Alışkanlığı İle İlişkili Psikozlar. Tıp Dünyası, 43/12, 483-6, 1970.