Unvan

Vaiz

Doğum Tarihi

1786

Ölüm Tarihi

1843

1923

kez görüntülendi

Abdüsselam Efendi Kimdir?

Tam adı Seyyid Abdüsselam b. Ömer b. Muhammed el-Mardini olan Abdüsselam Efendi, Hicri 1200 Miladi 1786 yılında Mardin’de doğdu. Çeşitli şehirlerde ilim tahsil ettikten sonra Mardin Müftülüğü yaptı. Aynı zamanda tedris ile meşgul oldu. Hicri 1259 Miladi 1843 yılında vefat etti. Kabri Tekke Mahallesindedir.

Eserleri:
Şerhu’l-Fatihati’ş-Şerife:Tamamen noktasız harflerle yazılan bu eser Bağdat Valisi Ali Rıza Paşa’ya takdim edilmiştir.
Risale fi’r-Red ale’t-Tainin fi İ’cazi’l-Kur’an