İlk Kadın Avukat

Tarihi:

İl / Ülke: /

İlk Kadın Avukat

Süreyya Ağaoğlu 1921 yılında hukuk eğitimi görmek için Darülfünun’a başvurdu. 1925’te Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir süre Ankara’da Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi’nde çalıştı. Süreyya Ağaoğlu 5 Aralık 1927’de Ankara Barosu’na kaydoldu. 1928’de serbest avukatlık ruhsatını alarak, “Türkiye’nin ilk kadın avukatı” unvanının sahibi oldu ve hayatı boyunca avukatlık mesleğini sürdürdü.