Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yapım Tarihi:

İl / Ülke: Ankara / Türkiye

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tarihi

Ankara’nın en eski sağlık kuruluşudur. 1800 lü yılların ikinci yarısında “Gureba Hastanesi” ismi ile hizmet veren hastane 1924 yılında çıkarılan bir yasa ile “Ankara Numune Hastanesi” ismini almıştır.

1935 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca Numune Hastanesi’nde çalışmak üzere Alman profesörler atanmıştır. Bu gelişme hastanenin bilimsel gelişimine büyük katkıda bulunmuştur.

1945 yılında açılan “Ankara Tıp Fakültesinin kuruluş yıllarındaki çalışmalarında: konularında uzman bazı hekimler öğretim üyesi olarak görevlendirilmiş, hastanenin bazı klinikleri Tıp Fakültesi’ne devredilmiştir.

Tek bir taş binadan bugünkü bina kompleksi haline gelen hastanenin gelişmesi 1990’lı yıllarda ivme kazanarak Türkiye genelinde örnek olmuştur. Bilimsel gelişme, eğitim ve hizmet üçlüsünün önem kazandığı hastane 1998 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismini almıştır.

Bugün her türlü tetkik ve tedavinin yapıldığı, çağdaş tıp teknolojisi ile donanmış hastane aynı zamanda Türk tıbbının hizmetine uzman hekim yetiştirmeye ve hastalarına şifa dağıtmaya devam etmektedir.

Günümüzde Numune
Türk tıbbına 1881 yılından bu yana hizmet etmekte olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı’nın en büyük hizmet ve eğitim hastanesidir. Eğitim, araştırma ve hizmet sorumluluklarını birlikte yürüten hastanemiz aynı zamanda referans hastanesi olarak birçok konuda “hakemlik hizmetini” de yerine getirmektedir.

1140 fiili yatağı bulunan hastanenin 38 dalda hizmet, 31 dalda eğitim vermektedir. Merkezde 130, Acilde 10, Kolej’de 41, Siteler’ de 15, Akyurt’ta 15 poliklinik Mamak Semt Polikiniği’nde 16, Sıhhıye Semt Polikliniği’nde 20 AMATEM’de 2, olmak üzere toplam 249 poliklinik odası ile hizmet vermektedir.

Toplam 2478 kadrolu, personeli bulunan hastanede ; 59 klinik şefi, 63 klinik şef yardımcısı, 92 başasistan, 273 uzman, 496 asistan, 63 pratisyen hekim, 22 dişhekimi, toplam 1057 ebe, hemşire, sağlık memuru ve sağlık teknikeri,115 genel idare personeli, 52 teknik personel 97, diğer sağlık personeli ve 95 yardımcı hizmetli bulunmaktadır.Ayrıca hastanemizde 5 profesör ve 118 doçent ünvanlı öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

680 temizlik , 170 ‘i güvenlik , 170’i sekleterlik 135’i yemek hizmetleri görevlisi olmak üzere çalışan 1155 sözleşmeli personel bulunmaktadır. Bu elemanların işe başlama sürecinde ve sonrasında hizmet içi iletişim eğitimleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.

Ankara İlindeki Diğer Hastaneler