İlgili Kişiler

Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı Tarihi

Her yıl  İtibar Yönetimi Enstitüsü tarafından Uluslararası olarak düzenlenmektedir.

1. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 17-19 Ekim 2012 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

2. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 3-4 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

3. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

4. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 16-17 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

5. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 05 Haziran – 14 Haziran 2020 arasında Dijital Platformlar üzerinden düzenlenmiştir.

Günümüzün yerel ve küresel piyasalarında hemen her sektör için kurumsal itibar büyük önem taşımaktadır. Başarılı itibar yönetiminin organizasyonel başarının önemli bir adımı olduğu farkındalığıyla, profesyoneller kurumsal kimlik ve itibar oluşturma, sürdürme ve geliştirme konusunda her geçen gün daha fazla yatırım yapmaktalar. Akademisyenler bu alanda biriken kurumsal deneyime de dayanarak itibar yönetimini araştırmakta, incelemekte ve kuramsallaştırmaktadırlar. Birbiriyle kesişen bu çalışmalar önemli bir literatürün oluşmasına ve bu literatürün hem ticari hem de akademik alanları beslemesine yol açmaktadır.

İtibar yönetiminin önemi hemen her sektörde fark edilmiş olsa da başarının uzun süreli ve güvene dayalı müşteri ilişkileri üzerine inşa edildiği hizmet sektörlerinde itibar yönetimi fark yaratmanın merkezinde bulunmaktadır. Kurumsal itibarı izlemek ve yönetmek sağlık, finans ve iletişim gibi alanlarda artan bir şekilde kritik bir sorumluluk haline gelmiştir. Özellikle bu sektörlerde biriken deneyim ve araştırmaları paylaşmak, gelişen bir alan olarak itibar yönetimi için oldukça kritik bir öneme sahiptir.

Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı, siyaset, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme yönetimi, insan kaynakları, iletişim, yeni medya, halkla ilişkiler, pazarlama, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik araştırma alanlarını kapsayan disiplinler arası bir çerçevede, itibar kavramı ve ilişkili alanları tartışmak amacıyla, akademik çevre ile iş dünyasını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Diğer bilgiler için İtibar Enstitüsü Web www.iye.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.